Neformalus jaunimo ugdymas ir palanki aplinka
Straipsniai
Marite Kravale
Vija Guseva
Publikuota 2006-01-01
https://doi.org/10.15388/ActPaed.2006.16.9705
PDF

Reikšminiai žodžiai

jaunimas
palanki aplinka
neformalus ugdymas
tolerancija

Kaip cituoti

Kravale M. ir Guseva V. (2006) „Neformalus jaunimo ugdymas ir palanki aplinka“, Acta Paedagogica Vilnensia, 16, p. 40-45. doi: 10.15388/ActPaed.2006.16.9705.

Santrauka

Socialinės aplinkos, individualaus ir socialinio elgesio pokyčiai, nauji šeimos santykiai bei darbo rinka daro didelį poveikį jaunimo pažiūroms ir gyvenimo įvairovės suvokimui. Todėl yra būtina tirti jaunuolių pažiūrų kaitą, siekiant padėti jiems būti tolerantiškesniems kitokiam bei ugdyti bendravimo su įvairiais žmonėmis supratimą. Šiame straipsnyje apžvelgiama informatyvaus mokymosi samprata ir paskirtis, palankios aplinkos samprata bei ypatumai. Būtent palanki aplinka sudaro galimybes bendrauti ir bendradarbiauti skirtingiems žmonėms. Tokią pozityvią visų žmonių atžvilgiu aplinką galima sukurti tik vadovaujantis tolerancijos principu. Pristatomas jaunimo (13-18 metų) pažiūrų tyrimas, ypač pabrėžiant jaunimo požiūrį į neįgalius asmenis. Tyrimas atliktas keturiais aspektais: pažiūrų rūšis, turima patirtis, pagalbos siūlymas, supratimas ir jo formavimas. Tyrimas parodė, kad dauguma jaunuolių išreiškė pozityvų požiūrį į neįgalius asmenis, tačiau tik trečdalis jų turėjo susitikimo su tokiais žmonėmis patirties. Taip pat tyrimas atskleidė, kad dauguma jaunuolių mažai informuoti apie negalios žmones, taigi jų pažiūros dažniausiai nepagrįstos nei informacija, nei patirtimi. Tai sąlygoja nepakankamai palanki aplinka. Palanki aplinka yra pirmasis žingsnis siekiant suartinti skirtingus žmones ir ypač įtraukti į bendruomenę neįgaliuosius.
PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.