Lietuvos moksleivių pilietiškumo ir tautinio tapatumo formavimosi prielaidos
Straipsniai
Asta Ranonytė
Publikuota 2006-01-01
https://doi.org/10.15388/ActPaed.2006.16.9708
PDF

Reikšminiai žodžiai

švietimas
kultūra
tautinis tapatumas
europinė integracija

Kaip cituoti

Ranonytė A. (2006) „Lietuvos moksleivių pilietiškumo ir tautinio tapatumo formavimosi prielaidos“, Acta Paedagogica Vilnensia, 16, p. 63-73. doi: 10.15388/ActPaed.2006.16.9708.

Santrauka

Svarstant tautinio tapatumo ir pilietiškumo reikšmę besikuriančios vieningos Europos kontekste svarbu ne tik apibūdinti juos kuriančius ir palaikančius socialinius, kultūrinius ir istorinius veiksnius ar kylančias išorines bei vidines grėsmes, bet ir apibūdinti kiekybinius bei kokybinius jų parametrus. Remiantis teorinėmis prieigomis ir atliktu moksleivių empiriniu tyrimu analizuojamas tautinio tapatumo ir pilietiškumo ryšys, atskleidžiamas skirtingas tautinio tapatumo ir pilietiškumo suvokimo ir raiškos lygmuo lietuvių, rusų ir lenkų moksleivių grupėse.
PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.