Lyčių skirtumai: socialinių reprezentacijų programų interpretacija
Straipsniai
Valerija Vendramin
Publikuota 2006-01-01
https://doi.org/10.15388/ActPaed.2006.16.9710
PDF

Reikšminiai žodžiai

švietimo sistema
lyčių ugdymas
socialinė reprezentacija
paslėptas ugdymo turinys

Kaip cituoti

Vendramin V. (2006) „Lyčių skirtumai: socialinių reprezentacijų programų interpretacija“, Acta Paedagogica Vilnensia, 16, p. 87-96. doi: 10.15388/ActPaed.2006.16.9710.

Santrauka

Straipsnyje iškeliama aktuali lyčių ugdymo problema. Autorė siekia ne tik išanalizuoti lyčių skirtumus, bet ir atskleisti jų diskriminacijos apraiškas, slypinčias Slovėnijos švietimo sistemoje, o ypač išryškinti jų atspindį Slovėnijos ugdymo turinyje. Pažymėtina, kad lyčių skirtumai aptariami vadovaujantis feministine ir pozityvistine gnoseologija. Autorė pabrėžia, kad bent feministinė teorija leidžia nuodugniau ir objektyviau ištirti ignoruojamus edukacinius lyčių ugdymo aspektus. Pasitelkusi šią teoriją, autorė analizuoja Slovėnijos mokyklos ugdymo turinį. Pateikdama turinio analizę lyčių skirtumų aspektu, atskleidžia nemažai lyčių diskriminacijos atvejų. Autorės nuomone, nepaisant deklaruojamos lyčių lygybės, ugdymo turinyje, taip pat visoje Slovėnijos švietimo sistemoje galima aptikti lyčių nelygybės ir diskriminacijos apraiškų. Tačiau šias apraiškas ji linkusi vadinti „paslėptomis". Antra vertus, „paslėptų" lyčių diskriminacijos apraškų aptinkama ne vien ugdymo turinyje, bet ir kasdienėje veikloje bei visoje pedagoginėje praktikoje.
PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.