Švietimo politikos įgyvendinimo Lietuvoje ribotumai: švietimo subjektų požiūris
Straipsniai
Eglė Katiliūtė
Publikuota 2006-01-01
https://doi.org/10.15388/ActPaed.2006.16.9715
PDF

Reikšminiai žodžiai

švietimo politika
švietimo sistema
strategija
švietimo tarpininkai

Kaip cituoti

Katiliūtė E. (2006) „Švietimo politikos įgyvendinimo Lietuvoje ribotumai: švietimo subjektų požiūris“, Acta Paedagogica Vilnensia, 16, p. 137-153. doi: 10.15388/ActPaed.2006.16.9715.

Santrauka

Straipsnyje nagrinėjamą problemą galima apibūdinti tokiais tyrimo klausimais: kokios švietimo politikos įgyvendinimo tendencijos yra siekiamosios politikos lygmeniu (veikiančiuose švietimo politikos dokumentuose)? Kokie iš tikrųjų yra įvairių švietimo subjektų (mokyklų vadovų, pavaduotojų, mokytojų, mokinių, tėvų, studentų) požiūriai į švietimo politikos įgyvendinimo ribotumus? Apibendrinus švietimo politikos dokumentų analizę galima teigti, kad pagrindiniai Lietuvos švietimo politikos siekiai, atspindėti ir valstybinėje švietimo strategijoje, yra: sukurti veiksmingą ir darnią, atsakingu valdymu, tikslingu finansavimu ir racionaliu išteklių naudojimu pagrįstą švietimo sistemą; išplėtoti tęstinę, mokymusi visą gyvenimą laiduojančią ir prieinamą; socialiai teisingą švietimo sistemą; užtikrinti švietimo kokybę, atitinkančią atviroje pilietinėje visuomienėje ir rinkos ūkyje gyvenančio asmens visuotinius dabarties pasaulio visuomenės poreikius. Atliktas empirinis tyrimas leido aptikti negatyvias tendencijas, atspindinčias švietimo politikos įgyvendinimo praktikos ribotumus.
PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.