Tradicinės paskaitos virsmas į konstruktyviąją interaktyvioje aplinkoje
Straipsniai
Angelė Pečeliūnaitė
Publikuota 2016-01-17
https://doi.org/10.15388/ActPaed.2006.16.9719
PDF

Reikšminiai žodžiai

aukštasis mokslas
mokymo metodai
paskaita
interaktyvi aplinka
informacinės technologijos

Kaip cituoti

Pečeliūnaitė A. (2016) „Tradicinės paskaitos virsmas į konstruktyviąją interaktyvioje aplinkoje“, Acta Paedagogica Vilnensia, 16, p. 190-200. doi: 10.15388/ActPaed.2006.16.9719.

Santrauka

Straipsnyje nagrinėjama humanitarinio profilio studentų profesinio kompiuterinio raštingumo problema. Tradiciniai dėstymo metodai susidūrus su informacinėmis technologijomis yra neefektyvūs ir mažai veiksmingi. Autorė, atsižvelgdama į humanitarinį studentų profilį, sukūrė ir pritaikė naują dėstymo modelį, pagal kurį studijuojantysis nuo pat pirmųjų žingsnių turi dirbti virtualioje aplinkoje, iš karto priverstas mokytis pažinti supančią aplinką, išmokti ją valdyti ir naudoti savo poreikiams tenkinti. Dėstymo modelis paremtas sukurta elektronine programa, kurioje analizuojami tekstų apdorojimo kompiuteriu metodai. Pristačius dėstymo modelio schemą, straipsnyje, atlikus studentų apklausą, tiriamas jų psichologinis pasirengimas dirbti virtualioje, besikeičiančioje interaktyvioje aplinkoje ir aiškinamasi, kaip jie vertina siūlomą dėstymo modelį. Analizė rodo, kad siūlomas dėstymo modelis didesnei studentų daliai yra patrauklus ir priimtinas. Išklausę kursą studentai ne tik praturtėja žiniomis, bet ir gerokai pakyla jų profesinio kompiuterinio raštingumo išprusimo lygis, išnyksta kompiuterio baimė, sustiprėja pasitikėjimas savimi ir kompiuterine technika. Sužadinamas noras plėsti akiratį, domėtis ateities naujovėmis.
PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.