Bendrasis ir specifinis nusirašinėjimas mokykloje
Straipsniai
Detlef H. Rost
Jam Sparfelott
Bronė Narkevičienė
Publikuota 2004-06-17
https://doi.org/10.15388/ActPaed.2004.12.9772
PDF

Reikšminiai žodžiai

nusirašinėjimas
nusirašinėjimo būdai
autokoncepcija
jaunuoliai

Kaip cituoti

Rost D. H., Sparfelott J. ir Narkevičienė B. (2004) „Bendrasis ir specifinis nusirašinėjimas mokykloje“, Acta Paedagogica Vilnensia, 120, p. 171-182. doi: 10.15388/ActPaed.2004.12.9772.

Santrauka

Straipsnyje pristatomi tyrimo, kuriuo siekta nustatyti bendrojo (apimančio visus mokomuosius dalykus) ir specifinio, su atskirais mokomaisiais dalykais susijusio nusirašinėjimo, ryšius. Aštuntos ir dešimtos gimnazijos klasių moksleivių (N = 524 iš 25 gimnazijų) tyrimo duomenų analizė parodė, kad mokyklinį nusirašinėjimą galima grupuoti: bendrasis (apimantis visus mokomuosius dalykus) ir specifinis, su atskirais mokomaisiais dalykais (Matematika/Fizika vs. Vokiečių k./Istorija) susijęs nusirašinėjimas. Bendrojo nusirašinėjimo sąryšis su pažymiais, akademine autokoncepcija ir interesais turi neigiamą kryptį, specifinis nusirašinėjimas pasižymi konvergentiniu ir divergentiniu validumu. Bendrasis nusirašinėjimas regresinės analizės būdu gali būti sėkmingai nustatytas per keturias subskales (R2=.64).
PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.