Reljefas eolinėje aplinkoje. Nidos senovės gyvenvietės paviršius
Straipsniai
Mindaugas Pilkauskas
Lithuanian Institute of History
Gytis Piličiauskas
Lithuanian Institute of History
Rokas Vengalis
Lithuanian Institute of History
Publikuota 2019-12-20
https://doi.org/10.15388/ArchLit.2019.20.1
PDF
HTML

Reikšminiai žodžiai

Nidos senovės gyvenvietė
paleoreljefas
eolinė aplinka
enieji dirvožemiai
georadaras
GIS

Kaip cituoti

Pilkauskas Mindaugas, Piličiauskas Gytis, ir Vengalis Rokas. 2019. „Reljefas eolinėje Aplinkoje. Nidos senovės gyvenvietės paviršius“. Archaeologia Lituana 20 (gruodžio), 10-23. https://doi.org/10.15388/ArchLit.2019.20.1.

Santrauka

Straipsnyje rekonstruojamas Nidos senovės gyvenvietės paleoreljefas. Pagrindinė tyrimo medžiaga yra 1974–1978, 2011–2013 ir 2016 m. tyrinėtose perkasose, šurfuose, gręžiniuose fiksuota stratigrafija ir georadaro profiliai. Straipsnyje pristatoma senojo paviršiaus rekonstrukcija, sudaryta interpoliuojant tyrinėtų vietų ir georadaro profilių duomenis. Senasis dirvožemis Nidos senovės gyvenvietėje išlikęs fragmentiškai, todėl paleoreljefo rekonstrukcija ne visur įmanoma. Senieji dirvožemiai fiksuoti akumuliacinėse eolinių procesų vietose – defliacinės duobės užpilde ir senųjų kopų šlaituose. Kai kuriose vietose formavosi labai storas (>1 m) senojo dirvožemio humusingas horizontas, kurį laikome gamtinių ir antropogeninių veiksnių padariniu. Remdamiesi geofizikinių, botaninių bei geologinių tyrimų rezultatais, teigiame, kad Nidos senovės gyvenvietė buvo ne vakarinėje nerijos dalyje prie lagūnos ar protakos kaip manyta anksčiau, bet rytinėje Kuršių nerijos dalyje ant tuometinių marių kranto.

PDF
HTML
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.