Lietuva ir gretimos žemės (kai kurios europinės archeologijos problemos)
Mykolas Michelbertas
Publikuota 2015-01-01
https://doi.org/10.15388/ArchLit.2014.15.4876
PDF

Kaip cituoti

Michelbertas, Mykolas. 2015. „Lietuva Ir Gretimos žemės (kai Kurios europinės Archeologijos Problemos)“. Archaeologia Lituana 15 (sausio), 5-6. https://doi.org/10.15388/ArchLit.2014.15.4876.

Santrauka

Iš pirmo žvilgsnio šis ,,Archaeologia Lituana“ tomas savo straipsnių tematika yra gana įvairus. Vis dėlto visą tomą jungianti grandis yra prieškristinis geležies am­žius – romėniškasis ir tautų kraustymosi laikotarpis.
Džiugu, kad leidinyje publikuoja straipsnius gre­timų kraštų – Lenkijos ir Rusijos – archeologai, kai kurie jų analizuoja ir Lietuvos bei baltų genčių arche­ologinę medžiagą.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.