Vilniaus universiteto Archeologijos katedra (1990–2010 metais)
Algimantas Merkevičius
Lijana Remeikaitė
Publikuota 2010-03-25
https://doi.org/10.15388/ArchLit.2010.11.5302
PDF

Kaip cituoti

Merkevičius, Algimantas, ir Lijana Remeikaitė. 2010. „Vilniaus Universiteto Archeologijos Katedra (1990–2010 Metais)“. Archaeologia Lituana 11 (kovo), 20-32. https://doi.org/10.15388/ArchLit.2010.11.5302.

Santrauka

Viena iš svarbiausių Lietuvos archeologinių institucijų, ilgus metus vienintelė rengusi profesionalius archeologus, – Vilniaus universiteto Archeologijos katedra – buvo įkurta 1940 metais, Etnikos katedrą padalijus į atskiras Etnologijos ir Archeologijos katedras. Per šiuos 70 metų katedra veikė su pertraukomis. Jos raidai didelę reikšmę turėjo tuometinė Lietuvos politinė situacija. Katedra dažnai buvo reorganizuojama, jungiama su kitomis katedromis ar net uždaroma. 1966 metais Archeologijos ir etnografijos katedra buvo panaikinta, o vietoj jos įkurta Lietuvos TSR istorijos katedra (Luchtanas, 1999, p. 11). [...]
PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.