Sąmokslo teorijų apie smegenų plovimą renesansas
Straipsniai
Gintaras Aleknonis
Vilniaus universitetas
Publikuota 2018-12-28
https://doi.org/10.15388/Im.2018.82.1
PDF

Reikšminiai žodžiai

Šaltasis karas
propaganda,
smegenų plovimas
sąmokslo teorija

Kaip cituoti

AleknonisG. (2018) „Sąmokslo teorijų apie smegenų plovimą renesansas“, Informacijos mokslai, 820, p. 7-23. doi: 10.15388/Im.2018.82.1.

Santrauka

[straipsnis ir santrauka lietuvių kalba; santrauka anglų kalba]

Informacinio karo diskursas, priešo propagandos keliama grėsmė bei politikų viešai deklaruojami siekiai saugoti visuomenę nuo sąmoningai klaidinančios informacijos ne tik populiarina smegenų plovimo sąvoką, bet ir plečia jos sampratą. Straipsnyje apžvelgiami XXI a. pradžioje atgimstantys smegenų plovimo tyrinėjimai ir naujas požiūris į smegenų plovimą, kuris yra mažiau ideologizuotas. Analizuojamas istorinis smegenų plovimo sąvokos kontekstas, viešojoje erdvėje atsiradę sąvokos konkurentai ir neigiamas mokslininkų bendruomenės požiūris. Smegenų plovimo sąvoka vertinama sąmokslo teorijų kūrimo kontekste, kur išskiriami bent trys funkcionavimo lygmenys: pirminis (savaiminis), elito inicijuotas (oficialusis) ir antrinis (veidrodinis). Straipsnyje siekiama atskleisti moksliškai paneigtos smegenų plovimo sąvokos komunikacinio gyvybingumo priežastis ir parodyti, kokių pavojų demokratijai gali kelti politinis piktnaudžiavimas sąmokslo teorijas primenančiomis sąvokomis.

PDF

Bibliografinės nuorodos

APPLEBAUM, Anne (2012). Iron curtain: The crushing of Easten Europe 1944-1956. Toronto: McClelland & Stewart.
BARKUN, Michael (2003). Culture of conspiracy: Apocalyptic visions in contemporary America. Berkeley: University of California Press.
BERLET, Chip (2009). Toxic to democracy. Conspiracy theories, demonization, scapegoating. Somerville: Political Research Associates. Prieiga per internetą: .
BIDERMAN, Albert D. (1957). Communist attempts to elicit false confessions from Air Force prisoners of war. Bulletin of the New York Academy of Medicine, vol. 33(9), p. 616–625.
BIDERMAN, Albert D. (1962). The image of “brainwashing”. The Public Opinion Quarterly, vol. 26(4), p. 547–563.
BOWART, Walter (1978). Operation mind control. Glasgow: William Collins Sons & Co.
CARRUTHERS, Susan L. (2009). Cold War captives: imprisonment, escape, and brainwashing. Berkeley: University of California Press.
COADY, David (ed.) (2006). Conspiracy theories. The Philosophical debate. Aldershot: Ashgate.
DENTITH, Matthew R. X. (2014). The Philosophy of conspiracy theories. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
DULLES, Allen W. (1953). Brain warfare – Russia’s secret weapon. U.S. News & World Report, 8 May. Prieiga per internetą: .
DUNNE, Matthew W. (2013). A Cold War state of mind: brainwashing and postwar American society. Amherst: University of Massachusetts Press.
HINKLE, L.; WOLFF, H. (1956). Communist interrogation and indoctrination of “enemies of the State”. Analysis of methods used by the Communist state police. Prieiga per internetą: .
HINKLE, L.; WOLFF, H. (1957). The methods of interrogation and indoctrination used by the Communist state police. Bulletin of the New York Academy of Medicine, vol. 33(9), p. 600–615.
HOLMES, Marcia (2016). The ‘Brainwashing’ Dilemma. History Workshop Journal, vol. 81(1), p. 285–293.
HUNTER, Edward (1951). Brainwashing in Red China. Vanguard Press, New York.
HUNTER, Edward (1956). Brainwashing: The story of men who defied it. Farrar, Straus and Cudahy.
KILLEN, Andreas; ANDRIOPOULOS, Stefan (2011). Editors’ introduction on brainwashing: mind control, media, and warfare. Grey Room, vol. 45, p. 7–17.
LEE, Martha F. (2011). Conspiracy rising. Conspiracy thinking and American public life. Santa Barbara, CA: Praeger.
LEESON, Peter T.; DEAN, Andrea M. (2009). The Democratic Domino Theory: An empirical investigation. American Journal of Political Science, vol. 53(3), p. 533–551.
LEMOV, Rebecca (2011). Brainwashing’s avatar: The curious career of dr. Ewen Cameron. Grey Room, vol. 45, p. 61–87.
LIFTON, Robert Jay (1989). Thought reform and the psychology of totalism: A study of “brainwashing” in China. Chapel Hill, London: University of North Carolina Press.
MARCHETTI, Victor; MARKS, John D. (1975). The CIA and the cult of intelligence. New York [N.Y.]: Dell Publishing.
MARKS, John D. (1979). The search for the Manchurian candidate. The CIA and mind control. London: Allen Lane, Penguin Books.
MEERLOO, Joost A. M. (1956). The rape of the mind. New York: Universal Library. Prieiga per internetą: .
MELLEY, Timothy (2011). Brain warfare: the covert sphere, terrorism, and the legacy of the Cold War. Grey Room, vol. 45, p. 19–40.
MELLEY, Timothy (2012). Covert sphere: secrecy, fiction, and the national security state. NY: Cornell University Press.
MOSCOVICI, Serge (1987). The conspiracy mentality. In Carl F. Graumann, Serge Moscovici (eds.). Changing conceptions of conspiracy. New York: Springer-Verlag, p. 151–170.
PACKARD, Vance (1957). The hidden persuaders. New York: McKay.
PIESARSKAS, Bronislovas (2004). Didysis anglų–lietuvių kalbų žodynas. Vilnius: Alma littera.
PIGDEN, Charles (2006). Popper revisited, or what is wrong with conspiracy theories? In David Coady (ed.). Conspiracy theories. The philosophical debate. Aldershot: Ashgate, p. 17–44.
ROBIN, Ron Theodore (2001). The making of the Cold War enemy: culture and politics in the military-intellectual complex. Princeton: Princeton University Press.
ROCKEFELLER, Nelson A. (1975). Report to the President by the Commission on CIA Activities within the United States. Prieiga per internetą: .
SARGANT, William (1957). Battle for the mind. A physiology of conversion and brain-washing. Baltimore: Penguin Books.
SCHEIN, Edgar H. (1960). Brainwashing. Cambridge: Center for International Studies, MIT. Prieiga per internetą: .
SEED, David (2013). Brainwashing: the fictions of mind control. Ashland: The Kent State University Press.
SUNSTEIN, Cass R. (2014). Conspiracy theories and other dangerous ideas. New York: Simon & Schuster.
TAYLOR, Kathleen (2004). Brainwashing: the science of thought control. Oxford: Oxford University Press.
WATSON, Peter (1978). War on the mind. The military uses and abuses of psychology. New York: Basic Books.
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.