Televizijos transliavimas mobiliaisiais tinklais: audiovizualinės rinkos kaita
Straipsniai
Mantas Martišius
Vilnius University
Publikuota 2018-12-20
https://doi.org/10.15388/Im.2018.84.13
PDF
HTML

Reikšminiai žodžiai

televizija
užsakomosios vaizdo paslaugos
mobilusis internetas
audiovizualinė rinka
konvergencija ir transformacija

Kaip cituoti

MartišiusM. (2018) „Televizijos transliavimas mobiliaisiais tinklais: audiovizualinės rinkos kaita“, Informacijos mokslai, 0(84), p. 3. doi: 10.15388/Im.2018.84.13.

Santrauka

[straipsnis ir santrauka anglų kalba, santrauka lietuvių kalba]

Televizija keliasi į internetą. Komunikaciškai jaučiamės vis labiau priklausomi vieni nuo kitų, nors mus skiria šimtai ar net tūkstančiai kilometrų. Televizijų kuriamas vaizdo turinys čia vaidina vieną iš svarbiausių vaidmenų. Straipsnyje siekiama atsakyti, kaip ir kada tradicinė televizija persikels į internetą. Taip pat siekiama išanalizuoti televizijos apibrėžties problematiką, aptarti medijų konvergencijos įtaką televizijai.

Televizijos ateities perspektyvos priklausys nuo vartotojų poreikių. Auditorijos sąmonėje dabartinis televizijos su­pratimas nyks ir keisis kartu su technologijų vystymusi. Reikia pripažinti, kad technologijos, pirmiausia mobilusis internetas, pakeis audiovizualinių žiniasklaidos rinkų sistemą. Lietuvos patirtis ir raida rodo, kad interneto plėtra turi transformuojamąjį poveikį žiniasklaidos rinkai. Auditorija dar labiau patirs jausmą, kad pasaulis tapo „mažesnis“. Į vietines TV rinkas įsibraus globalūs medijų rinkos žaidėjai. Vietiniams televizijos transliuotojams teks su jais kon­kuruoti ne tik dėl auditorijos dėmesio, bet ir dėl reklamos pajamų.

Esant lengvai interneto prieigai ir didelei interneto spartai, auga žiniasklaidos konvergencija. Kartu keičiasi ir pini­ginių srautų pasiskirstymas. Vis daugiau pinigų nukreipiama į internetinę žiniasklaidą ir vis mažiau lieka tradicinei. Technologijų plėtra palies ir telekomunikacijų bendroves, kurios, tikėtina, didžiulę dalį pajamų gaus už vaizdo medžiagos turinio perdavimą.

Televizija transformuosis. Keisis ir užsakomosios vaizdo (angl. video on demand), ir vaizdo turinio transliavimo (angl. video streaming) paslaugos. Tą stebime šiandien. Tikėtina, kad šie sektoriai tarpusavyje susipins, papildys vienas kitą ar net taps vienuma. Dabartinis žiniasklaidos reguliavimas – tobulintinas. Rinka sureguliuota taip, kad linijinė televizija apkrauta įvairiais apribojimais, įpareigojančiais reikalavimais. Užsakomųjų vaizdo paslaugų (angl. video on demand) sektorius sureguliuotas vidutiniškai, o vaizdo dalijimosi (angl. video sharing) ir vaizdo turinio transliavimo (angl. video streaming) platformoms palikta visiška laisvė. Tokia padėtis ilgai tęstis negalės. Arba įstatymiškai į šias rinkas bus pažiūrėta bendru žvilgsniu ir jų įstatyminis reguliavimas bus suderintas, arba kitas pasirinkimas – nieko nekeisti. Tuomet kartu su besivystančiomis technologijomis pagrindinis vaizdo turinys emigruos į tas platformas, kur bus mažiau suvaržymo.

PDF
HTML
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.