Inovatyvios lyderystės vaidmuo žinių valdymo ir inovacijų kūrimo procesuose šiuolaikinėje organizacijoje
Straipsniai
Zenona Ona Atkočiūnienė
Vilnius university, Lithuania
Daiva Siudikienė
Vilnius University, Lithuania
Ingrida Girnienė
Vilnius University, Lithuania
Publikuota 2019-12-30
https://doi.org/10.15388/Im.2019.86.27
PDF
HTML

Reikšminiai žodžiai

inovatyvi lyderystė
lyderystės raiška
lyderio komunikacija
informacijos ir žinių vadyba
inovacijos

Kaip cituoti

Atkočiūnienė Z. O., Siudikienė D. ir Girnienė I. (2019) „Inovatyvios lyderystės vaidmuo žinių valdymo ir inovacijų kūrimo procesuose šiuolaikinėje organizacijoje“, Informacijos mokslai, 860, p. 68-97. doi: 10.15388/Im.2019.86.27.

Santrauka

Gebėjimas kurti inovacijas yra vienas svarbiausių kiekvienos šiuolaikinės organizacijos konkurencinio pranašumo šaltinis. Šiandienos aktualijų kontekste iškyla ypač reikšminga problema - lyderių vaidmuo, organizuojant efektyvius žinių vadybos bei inovacijų kūrimo procesus. Nors lyderystės tema buvo analizuojama gana plačiai XX a. antroje pusėje, tačiau XXI a. pripažįstama, kad šio laikmečio organizacijoms reikalinga naujos kokybės lyderystės, nes organizacijos ir jų aplinka keičiasi iš esmės. Šiame sraipsnyje yra analizuojami kintantys požiūriai į lyderystę ir jos vaidmenį šiuolaikinėje organizacijoje, susitelkiama į inovatyvios lyderystės sampratos ir jos raiškos ypatumų analizę, siekiant identifikuoti šio fenomeno dedamąsias ir jų sąsajas su žinių valdymo ir inovacijų kūrimo procesais. Išanalizavus reikšmingus šios temos aspektus, buvo nustatytos inovatyvios lyderystės, žinių valdymo ir inovacijų sąsajos ir suformuotas integralus teorinis inovatyvios lyderystės, žinių valdymo ir inovacijų kūrimo modelis organizacijoje.

PDF
HTML
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.