Nepriklausomas nuo kalbėtojo interneto naršyklės valdymas balsu
Informacinės technologijos ir kalba
Živilė Ringelienė
Publikuota 2009-01-01
https://doi.org/10.15388/Im.2009.0.3234
PDF

Reikšminiai žodžiai

nėra

Kaip cituoti

Ringelienė Živilė (2009) „Nepriklausomas nuo kalbėtojo interneto naršyklės valdymas balsu“, Informacijos mokslai, 500, p. 223-227. doi: 10.15388/Im.2009.0.3234.

Santrauka

Straipsnyje aprašomas lietuvių kalbai sukurtas sistemos, skirtos nepriklausomam nuo kalbėtojo naršyklės valdymui balsu, prototipas: veikimo principai, sistemoje naudojamų akustinių modelių savybės, vartotojo sąsaja ir valdymas. Valdymo sistema sukurta naudojant atskirų žodžių atpažinimo sistemos prototipą, grįstą paslėptaisiais Markovo modeliais. Naršyklės valdymas realizuotas integravus į atpažinimo sistemos programą kodą, kurio paskirtis – susieti atpažintą balso komandą su klavišų
kombinacija. Atpažinus žodį, valdymo sistema imituoja atitinkamo klavišo spustelėjimą, į kurį naršyklė atsako veiksmu, pavyzdžiui, atidaromas naujas naršyklės langas, adresų peržiūros langas ir pan. Pažymima, kad tokiu būdu atpažinimo sistemos pagrindu galima sukurti programinę įrangą ir kitoms kompiuterinėms programoms valdyti balsu.

Speaker-Independent Web Browser Control by Voice
Živilė Ringelienė

Summary
The paper presents a Lithuanian prototype of the system for web browser control by voice. The program, which implements control by voice commands, is integrated in the hidden Markov models based isolated word recognition system. Every command is linked with some key combination or internet address. When the word is recognized, the appropriate key combination is simulated and the browser acts according to the command, for example, goes to the previous or next page, opens a new tab, etc. The engine of the prototype is a speaker-independent Lithuanian word recognition system and it can recognize 71 voice commands: 55 commands – for browser control, and 16 commands – to open various user predefi ned websites.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.