Bibliotekų vaidmenų kaita sistemų teorijos kontekste
Informacijos valdymas
Laura Juchnevič
Publikuota 2015-01-01
https://doi.org/10.15388/Im.2014.69.5101
PDF

Reikšminiai žodžiai

sisteminis požiūris
sistemų teorija
lanksčiųjų sistemų metodologija
biblioteka kaip sistema
bibliotekų vaidmenų kaita

Kaip cituoti

Juchnevič L. (2015) „Bibliotekų vaidmenų kaita sistemų teorijos kontekste“, Informacijos mokslai, 690, p. 103-117. doi: 10.15388/Im.2014.69.5101.

Santrauka

Straipsnyje siekiama teoriškai pagrįsti bibliotekų vaidmenų kaitos tyrimo sisteminės prieigos tinkamumą realaus pasaulio problemos – kokius vaidmenis turi atlikti bibliotekos, atliepdamos visuomenės poreikius – sprendimui. Sisteminis požiūris ir sistemų teorija taikoma humanitariniuose ir socialiniuose moksluose, siekiant tiriamą objektą tirti visumiškai, o lanksčiųjų sistemų metodologija apibrėžia taikomus metodus tiriant sudėtingus, daugialypius ir nuolat kintančius socialinius objektus. Straipsnyje biblioteka analizuojama kaip sudėtinga sistema, kurią veikia sinerginiai procesai; supažindinama su bibliotekų vaidmenų kaitos tyrimo taikant lanksčiąją sistemų metodologiją programa ir bibliotekos kaip sistemos konceptualizavimo pagal CIDOC CRM* ontologinį modelį galimybėmis.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.