T. 58 (2011): Informacijos mokslai

T. 58 (2011)

Informacijos mokslai
Publikuota 2011-01-01

Informacijos ir komunikacijos technologijos

Laima Zalieckaitė | Indrė Miniotaitė
Ataskaitų generavimo priemonių taikymas bankuose
Santraukos peržiūros 191
110-125
PDF
Loreta Savulionienė | Leonidas Sakalauskas
Statistinis dažnų posekių paieškos algoritmas
Santraukos peržiūros 215
126-143
PDF

Informacijos ir žinių vadyba

Zenona Ona Atkočiūnienė | Renata Radiunaitė
Žinių vadybos įtaka darnaus vystymosi reikšmėms įgyvendinti organizacijoje
Santraukos peržiūros 286
56-73
PDF
Daiva Janavičienė | Milda Sinušaitė
Tarpasmeninės komunikacijos su klientais ypatumai teikiant elektronines paslaugas bibliotekose
Santraukos peržiūros 280
94-109
PDF