T. 56 (2011): Informacijos mokslai

T. 56 (2011)

Informacijos mokslai
Publikuota 2011-01-01

Informacinės technologijos ir kalba

Informacinės technologijos mokymui ir studijos

31-41
PDF
Saulius Preidys | Leonidas Sakalauskas
Nuotolinio mokymosi stilių personalizavimas
Santraukos peržiūros 371
42-49
PDF
Jurij Tekutov | Saulius Gudas | Vitalijus Denisovas
Studijų proceso valdymas remiantis modifikuotu vertės grandinės modeliu
Santraukos peržiūros 259
50-62
PDF

Internetinės technologijos

Jolanta Miliauskaitė | Albertas Čaplinskas
Pasaulinio saityno paslaugų kompozicijų skaidymas į modulius
Santraukos peržiūros 265
73-84
PDF
Albertas Čaplinskas | Audronė Lupeikienė | Laima Paliulionienė
Internetinių paslaugų paieškos technologijų vertinimas jų tinkamumo internetinei prekybai požiūriu
Santraukos peržiūros 284
85-97
PDF
Agota Giedrė Raišienė | Steponas Jonušauskas
Organizacijų veiklos efektyvumas: elektroninio pašto įtaka darbuotojų produktyvumui
Santraukos peržiūros 299
98-107
PDF

Informacijos sistemos ir modeliavimas

Stasys Peldžius | Saulius Ragaišis
Tarpinio programų kūrimo proceso modelio reikalavimai
Santraukos peržiūros 205
138-145
PDF
146-155
PDF

Kompiuterinis modeliavimas

Romas Baronas | Karolis Petrauskas
Sudėtinės geometrinės struktūros biojutiklių kompiuterinis modeliavimas
Santraukos peržiūros 183
156-162
PDF
Alfonsas Misevičius | Jonas Blonskis | Vytautas Bukšnaitis
Bičių spiečių imitavimas sprendžiant optimizavimo uždavinius
Santraukos peržiūros 157
163-173
PDF
Dainius Šimelevičius | Romas Baronas
Amperometrinių biojutiklių su sinerginių substratų stiprinimu kompiuterinis modeliavimas
Santraukos peržiūros 186
174-181
PDF
Rūta Simanavičienė | Leonas Ustinovičius
Daugiatikslių sprendimo priėmimo metodų jautrumo analizė taikant Monte Karlo modeliavimą
Santraukos peržiūros 380
182-190
PDF