Pasaulinio saityno paslaugų kompozicijų skaidymas į modulius
Internetinės technologijos
Jolanta Miliauskaitė
Albertas Čaplinskas
Publikuota 2011-01-01
https://doi.org/10.15388/Im.2011.0.3149
PDF

Kaip cituoti

Miliauskaitė J., & Čaplinskas A. (2011). Pasaulinio saityno paslaugų kompozicijų skaidymas į modulius. Information & Media, 56, 73-84. https://doi.org/10.15388/Im.2011.0.3149

Santrauka

Straipsnyje aptariami, analizuojami ir vertinami svarbiausi pasiūlymai, kaip spręsti pasaulinio saityno paslaugų kompozicijų skaidymo į modulius uždavinį. Tai yra vienas iš aktualiausių e. verslo sistemų kūrimo uždavinių, kurio neišsprendus neįmanoma adekvačiai apdoroti vykdymo meto įvykių, dinamiškai perplanuoti verslo procesų, atsižvelgti į paslaugų kokybės charakteristikas ir įgyvendinti daugelį kitų svarbių e. verslo sistemos funkcijų. Straipsnyje pateiktas esamos padėties vertinimas ir išryškintos svarbiausios dar neišspręstos problemos, su kuriomis susiduriama skaidant į modulius pasaulinio saityno paslaugų kompozicijas. Tikimasi, kad atlikta analizė bus naudinga visiems šioje srityje dirbantiems mokslininkams ir padės jiems planuoti savo tolesnius tyrimus.

Modularization of Web Service Composition
Jolanta Miliauskaitė, Albertas Čaplinskas

Summary
The paper discusses, analyzes and evaluates the most important scientific propositions on how to solve the problem of web service composition modularization. This problem is very important in the context of eBusiness systems because it is impossible in such systems to process the run-time events in a flexible way, reconfigure business processes dynamically, to take into account in the service discovery process the quality of services, and to implement effectively many other eBusiness system features without knowing an efficient solution of this problem. The paper discusses the current state of affairs and highlights most important open issues. The authors hope that it will be useful for all researchers involved in the web service studies and helpful when planning their further research.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.

Skaitomiausi šio autoriaus(ų) straipsniai

1 2 > >>