Daugelio kriterijų grįžtamojo ryšio vertinimo modelis elektroninių viešųjų paslaugų įgyvendinimo situacijos analizei
Informacinės visuomenės plėtra
Dalė Dzemydienė
Ramutė Naujikienė
Publikuota 2011-01-01
https://doi.org/10.15388/Im.2011.0.3154
PDF

Kaip cituoti

Dzemydienė D., & Naujikienė R. (2011). Daugelio kriterijų grįžtamojo ryšio vertinimo modelis elektroninių viešųjų paslaugų įgyvendinimo situacijos analizei. Information & Media, 56, 19-30. https://doi.org/10.15388/Im.2011.0.3154

Santrauka

Pagal Europos Sąjungos e. valdžios plėtros planus, visoms valstybėms narėms iškelti uždaviniai pasiekti reikalaujamus elektroninių paslaugų įgyvendinimo lygmenis gyventojams ir verslui. Tačiau deklaruojami šios srities laimėjimų rodikliai iš tiesų neatspindi tikrosios šiuolaikinių informacinių ryšių technologijų (IRT) galimybių išnaudojimo padėties. E. valdžios sprendimų sukuriama viešoji vertė ir įtaka institucijų veiklos efektyvumui gana aiški, tačiau pastebima didelė diferenciacija tarp miesto ir
kaimo gyventojų galimybių įvaldyti ir naudoti elektronines priemones. Viešojo sektoriaus veikloje diegiant IRT priemones būtini organizaciniai šios veiklos pokyčiai ir nauji įgūdžiai, skirti tiek viešosioms paslaugoms tobulinti, tiek gyventojų pajėgumams įsisavinti IRT. Nemažai gyventojų priskiriama atskirties grupėms, kurių IRT įsisavinimo rodikliai yra gana prasti. Straipsnyje nagrinėjami neadekvatūs situacijos vertinimo požymiai e. viešųjų paslaugų pasiekiamumo srityje, analizuojami veiksniai, kurie
turi įtakos gyventojų pasyvumui įvaldyti naujus elektroninius būdus ir priemonės. Pasiūlytas daugiakriterio grįžtamojo ryšio vertinimo modelis iliustruoja tinkamesnius santykinių rodiklių vertinimo būdus, kurie leidžia analizuoti susidariusią skaitmeninių priemonių įvaldymo padėtį. Gauti rezultatai rodo, kad atskirties gyventojų grupėms reikia kito požiūrio į e. priemonių diegimo uždavinius, kurie būtų nukreipti į daugiausia problemų patiriančias valstybės valdymo sritis. Nagrinėjami e. paslaugų
sąveikumo įtakos aspektai (sąveikumas suprantamas kaip sistemų ir įrenginių gebėjimų keistis informacija, ją apdoroti ir tinkamai interpretuoti būtinų išankstinių sąlygų sudarymas, siekiant atvirai ir lanksčiai teikti e. valdžios paslaugas). Pateiktas daugiakriteris grįžtamojo ryšio modelis leidžia įvertinti sąveikumo įtaką administravimo institucijų tinkamam skaitmeniniam bendradarbiavimui užtikrinti.

Multicriteria Feedback Relationship Model for Evaluation of E-Service Implementation Situation
Dalė Dzemydienė, Ramutė Naujikienė

Summary
The article describes main problems for real situation evaluation of public administration e-services applicability for citizens in different regions of Lithuania by analyzing complex set of indicators in the area of ICT implementation and adaptability in relation with e-service accessibility. When analyzing the problems of effective realization of e-governance services some issues become important: the feedback relationships evaluation according to the ICT accessibility for citizens, the interoperability of information systems and databases, implementation activities of ICT. The rationally organized integrated infrastructure of distributed systems requires additional means and components for supporting the safe communication possibilities. The organizational activities have been maintained on the national and inter-European levels and software programs must follow the requirements of standards that speed up the realization of e-public services. Interoperability requirements of the distributed public administration systems concern physical, semantic and socio-organizational interoperability levels. The effective hotspots of eservice systems and applicable integrated interfaces for consumers influence the popularity of these systems and take dividends for the growing economic value in the development of public administration services or the portal of e-government. However, the analysis of statistical indicators of e-public services do not show the good picture on the effectiveness of ICT applicability in Lithuania. New tendencies are recognized according to statistical evaluation of indicators, electronic service applicability for citizens and public administration sector activities.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.