T. 44 (2008): Informacijos mokslai

T. 44 (2008)

Informacijos mokslai
Publikuota 2008-01-01

Knygų apžvalgos

Nevinskaitė. Laima
Neatrasta galia: Lietuvos pilietinės visuomenės žemėlapis
Santraukos peržiūros 377
118-120
PDF
Renata Matkevičienė
Vadovėlis kaip paskatinimas rašyti
Santraukos peržiūros 216
121-123
PDF

Apgintos disertacijos

Viktorija Žilinskaitė
Disertacija apie jaunimo požiūrį į vizualiąją informaciją
Santraukos peržiūros 177
141-144
PDF

Pilietinė visuomenė ir žiniasklaida

Žinių vadyba

Zenona Ona Atkočiūnienė
Žinių valdymas verslo organizacijoje
Santraukos peržiūros 757
9-21
PDF
Juozas Mačiuitis | Audronė Ona Mikalauskienė | Laima Zalieckaitė
Organizacijų žinių vadybos sistemos: technologinis aspektas
Santraukos peržiūros 249
22-43
PDF
Jonas Mackevičius | Rasa Subačienė
Darbuotojų profesinio ugdymo sąnaudos ir jų valdymas
Santraukos peržiūros 312
44-57
PDF
Lina Markevičiūtė
Informacijos vadybos aprėptys ir sąsajos
Santraukos peržiūros 241
58-77
PDF