Nuoseklios gamybos planavimo tvarkaraščio sudarymas
Fiziniai mokslai
Donatas Kavaliauskas
Vilniaus universitetas
Leonidas Sakalauskas
Šiaulių universitetas
Publikuota 2020-06-30
https://doi.org/10.21277/jmd.v50i1.280
PDF

Reikšminiai žodžiai

optimization
branch and bound algorithm
flow shop optimizacija
šakų ir ribų algoritmas
nuoseklios gamybos planavimas

Kaip cituoti

Kavaliauskas, D. and Sakalauskas, L. (trans.) (2020) “Nuoseklios gamybos planavimo tvarkaraščio sudarymas”, Jaunųjų mokslininkų darbai, 50(1), pp. 62–69. doi:10.21277/jmd.v50i1.280.

Santrauka

Gamybos projektavimo ir vadybos uždaviniuose dažnai susiduriama su įvairiomis užduočių planavimo problemomis: išteklių, žaliavų, personalo. Šios problemos yra priskiriamos NP pilnumo sudėtingumo klasei. Norint gauti optimalų sprendinį neužtenka pasinaudoti godžiaisiais algoritmais, tačiau reikia naudoti euristinės klasės algoritmus. Vienas iš euristinių algoritmų yra šakų ir ribų algoritmas. Naudojant šį algoritmą su kompiuteriu yra modeliuojamas nuoseklios gamybos planavimo uždavinio sprendimas. Taip pat straipsnyje yra pateikiami keli nuoseklios gamybos planavimo uždavinio variantai, kuriems yra adaptuojamas šakų ir ribų algoritmas.

PDF