T. 50 Nr. 1 (2020)

T. 50 Nr. 1 (2020)

Jaunųjų mokslininkų darbai
Publikuota 2020-04-08

Socialiniai mokslai

6-12
PDF
Dovilė Miknaitytė
Projektinė veikla neformaliajame muzikiniame ugdyme
Santraukos peržiūros 7
24-29
PDF
Robertas Norgilas | Darius Masiliauskas
Judėjimo negalią turinčių asmenų fizinį aktyvumą motyvuojantys veiksniai
Santraukos peržiūros 1
30-37
PDF
Jovita Povilaitytė | Jurgita Lenkauskaitė
Mokinio autentiškos patirties įprasminimo būdai pradinio ugdymo procese
Santraukos peržiūros 16
47-52
PDF
Gražina Taujanskienė | Irina Klizienė | Asta Skripkienė
Virtualios mokymo(si) aplinkos įtaka pradinių klasių mokinių matematikos mokymosi pasiekimams
Santraukos peržiūros 2
54-59
PDF

Fiziniai mokslai

Donatas Kavaliauskas | Leonidas Sakalauskas
Nuoseklios gamybos planavimo tvarkaraščio sudarymas
Santraukos peržiūros 3
62-69
PDF

Technologijos mokslai

Rolandas Terminas | Simona Ramanauskaitė
Dokumentų valdymo procesų išgavimo metodas
Santraukos peržiūros 16
72-77
PDF