T. 50 Nr. 1 (2020)

T. 50 Nr. 1 (2020)

Jaunųjų mokslininkų darbai
Publikuota 2020-04-08

Socialiniai mokslai

Indrė Gustaitienė | Asta Širiakovienė
Priešmokyklinio ugdymo pedagogų ir tėvų bendravimas ir bendradarbiavimas (Kauno miesto atvejis)
Santraukos peržiūros 178
6-12
PDF
Dovilė Miknaitytė
Projektinė veikla neformaliajame muzikiniame ugdyme
Santraukos peržiūros 136
24-29
PDF
Robertas Norgilas | Darius Masiliauskas
Judėjimo negalią turinčių asmenų fizinį aktyvumą motyvuojantys veiksniai
Santraukos peržiūros 141
30-37
PDF
Vaida Padgurskytė
Švietimo įstaigų vadovų kasmetinės veiklos vertinimo situacija
Santraukos peržiūros 125
38-45
PDF
Jovita Povilaitytė | Jurgita Lenkauskaitė
Mokinio autentiškos patirties įprasminimo būdai pradinio ugdymo procese
Santraukos peržiūros 171
47-52
PDF
Gražina Taujanskienė | Irina Klizienė | Asta Skripkienė
Virtualios mokymo(si) aplinkos įtaka pradinių klasių mokinių matematikos mokymosi pasiekimams
Santraukos peržiūros 132
54-59
PDF

Fiziniai mokslai

Donatas Kavaliauskas | Leonidas Sakalauskas
Nuoseklios gamybos planavimo tvarkaraščio sudarymas
Santraukos peržiūros 84
62-69
PDF

Technologijos mokslai

Rolandas Terminas | Simona Ramanauskaitė
Dokumentų valdymo procesų išgavimo metodas
Santraukos peržiūros 311
72-77
PDF