Lietuvos ginkluotojų pajėgų vystymasis ir atsakas į rusijos konvencines grėsmes 2015‒2020 metais
Socialiniai mokslai
Dovydas Rogulis
Krašto apsaugos ministerija, Lietuvos šaulių sąjunga, tarptautinių santykių koordinatorius
Publikuota 2021-08-31
https://doi.org/10.15388/JMD.2021.4
PDF
HTML

Reikšminiai žodžiai

Lietuva
Lietuvos ginkluotosios pajėgos
Rusijos armija
Kaliningradas
karinės išlaidos
nekonvencinės taktikos
inovacijos
nepilotuojami orlaiviai

Kaip cituoti

Rogulis D. (2021) „Lietuvos ginkluotojų pajėgų vystymasis ir atsakas į rusijos konvencines grėsmes 2015‒2020 metais“, Jaunųjų mokslininkų darbai , 51(1), p. 48-58. doi: 10.15388/JMD.2021.4.

Santrauka

2015‒2020 metais Lietuvos ginkluotosioms pajėgoms skirtos išlaidos padidėjo dvigubai, ir tai padėjo inicijuoti svarbių kritinių projektų, leidusių Lietuvos kariuomenei modernizuoti ginkluotę ir patobulinti taktiką, įgyvendinimą. Naujos savaeigės haubicos, pėstininkų kovos mašinos, oro gynybos sistemos, prieštankiniai ginklai, radarai, priešdroninės sistemos sustiprino Lietuvos kariuomenės pajėgumus. Naudojamos taktikos prieš „žaliuosius žmogeliukus“ pasikeitė į konvencines taktikas, kur ugnis ir manevras tapo esminiu faktoriumi. Tuo pat metu Kaliningrado srityje Rusijos armija padidino savo karių personalą, modernizavo įvairią ginkluotę į puolamąją bei padidino vykdomų karinių pratybų skaičių. Lietuvos ginkluotosios pajėgos, siekdamos pasiruošti galimoms konvencinėms grėsmėms, privalo decentralizuoti ginkluotės ir amunicijos centrinį arsenalą, kad visi batalionai bet kuriuo metu galėtų panaudoti turimus resursus. Be to, Lietuvos kariuomenės pajėgumai padidėtų, jeigu dalis privalomąją karo tarnybą atlikti kviečiamų jaunuolių tarnautų kibernetiniais šauktiniais ir jeigu būtų naudojamos nekonvencinės taktikos. Tai suteiktų papildomų galimybių Lietuvai, kaip mažai valstybei, kovoti prieš technologiškai pažangų priešininką. Galiausiai, iš papildomo finansavimo Lietuvos kariuomenė privalo siekti įsigyti raketinių salvinės ugnies sistemų ir mobilių priešlaivinių raketų sistemų, kurios galėtų naikinti priešininką iš saugesnio atstumo.

PDF
HTML
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.