T. 51 Nr. 1 (2021)

T. 51 Nr. 1 (2021)

Jaunųjų mokslininkų darbai
Jaunųjų mokslininkų darbai
Publikuota 2021-08-31

Socialiniai mokslai

Aistė Kukytė
Virtualios projekto komandos valdymo problemos: tarptautinių virtualių projektų komandų vadovų tyrimas
Santraukos peržiūros 35 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 24 | Straipsnio (HTML) peržiūros 6
Rūta Mazilauskaitė
Gimnazistų jaučiamo nerimo, tapatumo stiliaus ir streso įveikos strategijų reikšmė egzaminų streso vertinimui
Santraukos peržiūros 18 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 21 | Straipsnio (HTML) peržiūros 5
Aistė Paplauskienė
Savanorystė, kaip žmogiškasis išteklius, teikiant viešąsias socialines paslaugas savivaldybėje
Santraukos peržiūros 23 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 34 | Straipsnio (HTML) peržiūros 10
Dovydas Rogulis
Lietuvos ginkluotojų pajėgų vystymasis ir atsakas į rusijos konvencines grėsmes 2015‒2020 metais
Santraukos peržiūros 19 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 17 | Straipsnio (HTML) peržiūros 4
Simona Žalytė-Linkuvienė
Multimedijos technologijų taikymo galimybės įtraukiajame ugdyme
Santraukos peržiūros 21 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 15 | Straipsnio (HTML) peržiūros 3

Humanitariniai mokslai

Vilius Mingilas
Mitinis matmuo Sauliaus Tomo Kondroto romane „Žalčio žvilgsnis“
Santraukos peržiūros 20 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 16 | Straipsnio (HTML) peržiūros 2

Technologijos mokslai

Giedrius Brunius | Artūras Sabaliauskas
Benzininio variklio purkštukų parametrų tyrimas
Santraukos peržiūros 20 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 18 | Straipsnio (HTML) peržiūros 4
Giedrius Gedrimas | Artūras Sabaliauskas
Kelio ženklo rėminės konstrukcijos stiprumo tyrimas
Santraukos peržiūros 18 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 15 | Straipsnio (HTML) peržiūros 3
Laima Skridailaitė | Loreta Kelpšienė | Edita Mockienė
Laikančiųjų konstrukcijų sandūrų termografinis tyrimas
Santraukos peržiūros 40 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 35 | Straipsnio (HTML) peržiūros 4
Mindaugas Tiknis | Artūras Sabaliauskas
Sunkvežimio ratlankio roboto griebtuvo stiprumo tyrimas
Santraukos peržiūros 23 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 16 | Straipsnio (HTML) peržiūros 3
Klaidas Urbonas | Sergėjus Rimovskis | Artūras Sabaliauskas
VDA 4500 tipo konteinerių paletavimo roboto manipuliatoriaus griebtuvo stiprumo analizė
Santraukos peržiūros 20 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 11 | Straipsnio (HTML) peržiūros 3