T. 51 Nr. 1 (2021)

T. 51 Nr. 1 (2021)

Jaunųjų mokslininkų darbai
Jaunųjų mokslininkų darbai
Publikuota 2021-08-31

Socialiniai mokslai

Aistė Kukytė
Virtualios projekto komandos valdymo problemos: tarptautinių virtualių projektų komandų vadovų tyrimas
Santraukos peržiūros 257 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 196 | Straipsnio (HTML) peržiūros 54
Rūta Mazilauskaitė
Gimnazistų jaučiamo nerimo, tapatumo stiliaus ir streso įveikos strategijų reikšmė egzaminų streso vertinimui
Santraukos peržiūros 123 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 157 | Straipsnio (HTML) peržiūros 91
Aistė Paplauskienė
Savanorystė, kaip žmogiškasis išteklius, teikiant viešąsias socialines paslaugas savivaldybėje
Santraukos peržiūros 203 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 546 | Straipsnio (HTML) peržiūros 157
Dovydas Rogulis
Lietuvos ginkluotojų pajėgų vystymasis ir atsakas į rusijos konvencines grėsmes 2015‒2020 metais
Santraukos peržiūros 236 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 181 | Straipsnio (HTML) peržiūros 118
Simona Žalytė-Linkuvienė
Multimedijos technologijų taikymo galimybės įtraukiajame ugdyme
Santraukos peržiūros 216 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 203 | Straipsnio (HTML) peržiūros 125

Humanitariniai mokslai

Vilius Mingilas
Mitinis matmuo Sauliaus Tomo Kondroto romane „Žalčio žvilgsnis“
Santraukos peržiūros 101 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 120 | Straipsnio (HTML) peržiūros 24

Technologijos mokslai

Giedrius Brunius | Artūras Sabaliauskas
Benzininio variklio purkštukų parametrų tyrimas
Santraukos peržiūros 97 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 98 | Straipsnio (HTML) peržiūros 41
Giedrius Gedrimas | Artūras Sabaliauskas
Kelio ženklo rėminės konstrukcijos stiprumo tyrimas
Santraukos peržiūros 94 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 73 | Straipsnio (HTML) peržiūros 40
Laima Skridailaitė | Loreta Kelpšienė | Edita Mockienė
Laikančiųjų konstrukcijų sandūrų termografinis tyrimas
Santraukos peržiūros 113 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 86 | Straipsnio (HTML) peržiūros 52
Mindaugas Tiknis | Artūras Sabaliauskas
Sunkvežimio ratlankio roboto griebtuvo stiprumo tyrimas
Santraukos peržiūros 107 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 58 | Straipsnio (HTML) peržiūros 38
Klaidas Urbonas | Sergėjus Rimovskis | Artūras Sabaliauskas
VDA 4500 tipo konteinerių paletavimo roboto manipuliatoriaus griebtuvo stiprumo analizė
Santraukos peržiūros 120 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 69 | Straipsnio (HTML) peržiūros 44