T. 51 Nr. 1 (2021)

T. 51 Nr. 1 (2021)

Jaunųjų mokslininkų darbai
Jaunųjų mokslininkų darbai
Publikuota 2021-08-31

Socialiniai mokslai

Aistė Kukytė
Virtualios projekto komandos valdymo problemos: tarptautinių virtualių projektų komandų vadovų tyrimas
Santraukos peržiūros 164 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 99 | Straipsnio (HTML) peržiūros 29
Rūta Mazilauskaitė
Gimnazistų jaučiamo nerimo, tapatumo stiliaus ir streso įveikos strategijų reikšmė egzaminų streso vertinimui
Santraukos peržiūros 82 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 97 | Straipsnio (HTML) peržiūros 60
Aistė Paplauskienė
Savanorystė, kaip žmogiškasis išteklius, teikiant viešąsias socialines paslaugas savivaldybėje
Santraukos peržiūros 146 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 330 | Straipsnio (HTML) peržiūros 96
Dovydas Rogulis
Lietuvos ginkluotojų pajėgų vystymasis ir atsakas į rusijos konvencines grėsmes 2015‒2020 metais
Santraukos peržiūros 148 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 90 | Straipsnio (HTML) peržiūros 49
Simona Žalytė-Linkuvienė
Multimedijos technologijų taikymo galimybės įtraukiajame ugdyme
Santraukos peržiūros 117 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 107 | Straipsnio (HTML) peržiūros 61

Humanitariniai mokslai

Vilius Mingilas
Mitinis matmuo Sauliaus Tomo Kondroto romane „Žalčio žvilgsnis“
Santraukos peržiūros 69 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 71 | Straipsnio (HTML) peržiūros 15

Technologijos mokslai

Giedrius Brunius | Artūras Sabaliauskas
Benzininio variklio purkštukų parametrų tyrimas
Santraukos peržiūros 70 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 60 | Straipsnio (HTML) peržiūros 19
Giedrius Gedrimas | Artūras Sabaliauskas
Kelio ženklo rėminės konstrukcijos stiprumo tyrimas
Santraukos peržiūros 62 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 32 | Straipsnio (HTML) peržiūros 21
Laima Skridailaitė | Loreta Kelpšienė | Edita Mockienė
Laikančiųjų konstrukcijų sandūrų termografinis tyrimas
Santraukos peržiūros 87 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 60 | Straipsnio (HTML) peržiūros 36
Mindaugas Tiknis | Artūras Sabaliauskas
Sunkvežimio ratlankio roboto griebtuvo stiprumo tyrimas
Santraukos peržiūros 73 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 36 | Straipsnio (HTML) peržiūros 21
Klaidas Urbonas | Sergėjus Rimovskis | Artūras Sabaliauskas
VDA 4500 tipo konteinerių paletavimo roboto manipuliatoriaus griebtuvo stiprumo analizė
Santraukos peržiūros 81 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 35 | Straipsnio (HTML) peržiūros 26