Atsakingi redaktoriai
Lietuvių kalba
Atsakingi redaktoriai

Vyriausiasis redaktorius
Irena Smetonienė, irena.smetoniene@flf.vu.lt

Atsakingoji sekretorė
Erika Jasionytė-Mikučionienė, erika.jasionyte@flf.vu.lt

doc. dr. Aleksej Andronov, Санкт-Петербургский государственный университет
Sturla Berg-Olsen, Universitetet i Oslo
prof. habil. dr. Pietro U. Dini, Università di Pisa
prof. dr. Albinas Drukteinis, Klaipėdos universitetas
prof. dr. Vytautas Kardelis, Vilniaus universitetas
prof. dr. Stephan Kessler, Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald
prof. habil. dr. Birute Klaas-Lang, Tartu Ülikool
prof. habil. dr. Regina Koženiauskienė, Vilniaus universitetas
prof. dr. Bronius Maskuliūnas, Vilniaus universiteto Šiaulių akademija
prof. habil. dr. Norbert Ostrowski, Poznań, Uniwersytet A. Mickiewicza
doc. dr. Antanas Smetona, Vilniaus universitetas
doc. dr. Edmundas Trumpa, Latvijas universitāte
prof. dr. Jolanta Zabarskaitė, Kazimiero Simonavičiaus universitetas, Nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
prof. habil. dr. Björn Wiemer, Johannes-Gutenberg-Universität Mainz