Recidyvo rizikos veiksniai po radikalios kolorektalinio vėžio operacijos
Originalūs mokslo tiriamieji darbai
Saulius Mikėnas
Tomas Liaudginas
Marius Paškonis
Eligijus Poškus
Jonas Jurgaitis
Kęstutis Strupas
Publikuota 2017-03-23
https://doi.org/10.15388/LietChirur.2017.1.10491
PDF

Reikšminiai žodžiai

kolorektalinis vėžys
recidyvas
rizikos veiksniai

Kaip cituoti

1.
Mikėnas S, Liaudginas T, Paškonis M, Poškus E, Jurgaitis J, Strupas K. Recidyvo rizikos veiksniai po radikalios kolorektalinio vėžio operacijos. LS [Prieiga per internetą]. 2017 m.kovo23 d. [žiūrėta 2022 m.gruodžio3 d.];16(1):44-9. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/lietuvos-chirurgija/article/view/10491

Santrauka

Įvadas
Lietuvoje kasmet diagnozuojama apie 1500 kolorektalinio vėžio atvejų ir sergamumas šia liga kiekvienais metais didėja. Radi­kalus chirurginis gydymo būdas taikomas siekiant pašalinti vėžį ir taip pailginti pacientų išgyvenamumą. Po operacijos profi­laktinių patikrų metu suvėžėjusias pilvaplėvės ląsteles yra sunku diagnozuoti dėl klinikinių simptomų stokos ir nepakankamo vaizdinių tyrimų jautrumo. Todėl pacientams, turintiems rizikos veiksnius recidyvui atsirasti, tikslinga taikyti diagnostinę rela­parotomiją, kurios metu būtų atliekama HIPEC procedūra.

Ligoniai ir metodai
Atliktas retrospektyvusis tyrimas VULSK Pilvo chirurgijos centre. Tirti 321 pacientai, kuriems 2011–2014 m. diagnozuotas kolo­rektalinis T3–T4 stadijos neišplitęs navikas ir taikytas radikalus chirurginis gydymas. Į tyrimą įtraukti 208 pacientai. Analizuoti operacijų protokolai bei histologiniai navikų aprašai.

Rezultatai
Analizuoti 208 pacientų duomenys. 34 (16,3 %) pacientams buvo nustatyti pirminio naviko recidyvai. Recidyvavo 15 (26,8 %) T4 histologinio tipo navikų ir 19 (12,5 %) T3 navikų (p=0,013). Recidyvavimas pagal išplitimą į regioninius limfmazgius buvo 10 (9,8 %) N0, 12 (18,2 %) N1 ir 12 (30 %) N2 grupėse (p=0,012). Iš žarnos spindį užkimšusių navikų recidyvavo 7 (46,7%) (p=0,003). Statistiškai reikšmingo ryšio tarp recidyvų dažnio ir pirminio naviko lokalizacijos, histologinio tipo ir pirminio navi­ko perforacijos nenustatėme. Penkerių metų išgyvenamumas nenustačius ligos recidyvo buvo 24,65 %, o recidyvavus – 0 %.

Išvados
Atlikus radikalią kolorektalinio naviko šalinimo operaciją, svarbu šiuos pacientus stebėtis dėl galimo ligos recidyvavimo. Paci­entams, turintiems didelę riziką recidyvui atsirasti, yra tikslinga svarstyti relaparotomijos su CRS ir HIPEC galimybę.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės. 

 

Skaitomiausi šio autoriaus(ų) straipsniai

1 2 3 4 5 > >>