Aortos vožtuvo keitimo operacijų naudojant vidurinės sternotomijos ir mini sternotomijos prieigą antsvorio turintiems pacientams rezultatų palyginimas
Originalūs mokslo tiriamieji darbai
Hammad Mohammad Ahmad Aliahmed
Andrej Podkopajev
Palmyra Samėnienė
Publikuota 2017-11-21
https://doi.org/10.15388/LietChirur.2017.11025
PDF

Reikšminiai žodžiai

mini sternotomija
sternotomija
aortos vožtuvo stenozė
antsvorio turintys pacientai

Kaip cituoti

1.
Aliahmed HMA, Podkopajev A, Samėnienė P. Aortos vožtuvo keitimo operacijų naudojant vidurinės sternotomijos ir mini sternotomijos prieigą antsvorio turintiems pacientams rezultatų palyginimas. LS [Prieiga per internetą]. 2017 m.lapkričio21 d. [žiūrėta 2022 m.liepos6 d.];16(3-4):183-7. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/lietuvos-chirurgija/article/view/11025

Santrauka

Darbo tikslas
Ištirti ir palyginti antsvorio turinčių ligonių pooperacinius rezultatus po aortos vožtuvo keitimo operacijos, naudojant vidurinės sternotomijos ir mini sternotomijos prieigą.
Tyrimo medžiaga ir metodai
Retrospektyviai analizuota 112 pacientų, sergančių aortos vožtuvo yda ir turinčių antsvorio (KMI > 25 kg/m2). Jiems 2011–2016 metais aortos vožtuvas pakeistas atliekant mini sternotomiją arba sternotomiją. Naudojant panašiausių atvejų analizės metodą, palygintos dvi grupės: 56 pacientų, kuriems atlikta mini sternotomija, ir 56 pacientų, kuriems operacija atlikta per vidurinės sternotomijos prieigą (kontrolinė grupė).
Rezultatai
Naudojant mini sternotomijos prieigą, operacijos trukmė buvo patikimai ilgesnė – 264 ± 62 min., palyginti su 246 ± 72 min. (p = 0,046) kontrolinėje grupėje, buvo ilgesnis aortos užspaudimo laikas – atitinkamai 91 ± 20 min. ir 76 ± 23 min. (p < 0,001), bei dirbtinės kraujo apykaitos trukmė – atitinkamai 148 ± 4 min. ir 133 ± 2,7 min. (p = 0,023). Mini sternotomijos grupėje rečiau pasitaikė pooperacinis ūminis inkstų nepakankamumas – 2 (3,6 %), palyginti su 12 (21,43 %) kontrolinėje grupėje (p = 0,004). Mini sternotomijos grupėje buvo trumpesnis hospitalizacijos, gydymo intensyviosios terapijos skyriuje, plaučių ventiliacijos laikas, mažesnis pooperacinis kraujo netekimas. Tačiau skirtumai buvo statistiškai nereikšmingi.
Išvados
Antsvorio turintiems pacientams mini sternotomija yra saugus metodas, leidžiantis atlikti sudėtingas chirurgines aortos vožtuvo intervencijas. Kadangi rezultatai nenusileidžia vidurinės sternotomijos rezultatams, o kartais jie yra net geresni, rekomenduojame šią prieigą kaip saugią ir mažiau traumuojančią aortos vožtuvo keitimo alternatyvą antsvorio turintiems pacientams.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.