Robotinė cholecistektomija: pirmosios operacijos Baltijos šalyse
Originalūs mokslo tiriamieji darbai
Olegas Deduchovas
Vilnius University
Narimantas Evaldas Samalavičius
Vilnius University
Publikuota 2019-05-14
https://doi.org/10.15388/LietChirur.2019.18.2
PDF
HTML

Reikšminiai žodžiai

robotinė chirurgija
robotinė cholecistektomija
cholecistektomija

Kaip cituoti

1.
Deduchovas O, Samalavičius NE. Robotinė cholecistektomija: pirmosios operacijos Baltijos šalyse. LS [Prieiga per internetą]. 2019 m.gegužės14 d. [žiūrėta 2022 m.liepos3 d.];18(1):18-2. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/lietuvos-chirurgija/article/view/12766

Santrauka

[straipsnis ir santrauka anglų kalba, santrauka lietuvių kalba]

Straipsnyje aptariami pirmieji Baltijos šalyse robotinės cholecistektomijos rezultatai. Operacijos atliktos Klaipėdos universitetinėje ligoninėje nuo 2018 m. lapkričio mėn. iki 2019 m. vasario mėn., naudojant Senhance (TransEnterix) robotinę sistemą. Tiriamieji sirgo simptomine tulžies pūslės akmenlige, sunkių gretutinių susirgimų neturėjo.

Atliekant tyrimą, retrospektyviai įvertinti pacientų demografiniai duomenys, operaciniai ir pooperaciniai rezultatai. Tyrime dalyvavo 13 pacientų: penki vyrai ir aštuonios moterys. Pacientų amžiaus vidurkis – 46 metai (26–72 m.), KMI vidurkis – 26,7 kg/m² (21,1–37,7 kg/m²). Paruošti operacijai robotinę sistemą vidutiniškai užtruko 18 min. (8–27 min.). Robotinė cholecistektomija (kartu su pasiruošimu) vidutiniškai truko 85 min. (70–150 min.). Konversijų į laparoskopinę ar atvirą operaciją nebuvo. Operacinių komplikacijų nefiksuota. Vienam pacientui po operacijos pastebėta kraujavimo iš tulžies pūslės guolio požymių ir subhepatinė hematoma, tačiau pacientas sėkmingai pagydytas relaparoskopijos metu.

Straipsnyje aptariami tyrimo duomenys atskleidžia robotinės chirurgijos galimybes tulžies pūslės akmenligei gydyti.

PDF
HTML
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.