Aloplastika kirkšnies išvaržų chirurgijoje Lietuvoje
-
Deividas Narmontas
Audrius Gradauskas
Publikuota 2010-01-01
https://doi.org/10.15388/LietChirur.2010.4.2097
PDF

Kaip cituoti

1.
Narmontas D, Gradauskas A. Aloplastika kirkšnies išvaržų chirurgijoje Lietuvoje. LS [Prieiga per internetą]. 2010 m.sausio1 d. [žiūrėta 2022 m.liepos4 d.];8(4):0-. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/lietuvos-chirurgija/article/view/2097

Santrauka

Deividas Narmontas, Audrius Gradauskas

Vilniaus miesto universitetinės ligoninės Chirurgijos klinika, Antakalnio g. 57, LT-10207 Vilnius Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Reabilitacijos, sporto medicinos ir slaugos institutas,
M. K. Čiurlionio g. 21, LT-03101 Vilnius
El. paštas: deividas.narmontas@gmail.com

Modernioji išvaržų chirurgijos era prasidėjo XIX amžiaus paskutinį dešimtmetį. Iki XX amžiaus pabaigos išvaržų operacijos buvo atliekamos be aloplastinių medžiagų – anatomiškai rekonstruojami kirkšnies kanalo sienų sluoksniai. Šiuo metu chirurgai vis geriau supranta aloplastinių medžiagų svarbą išvaržų operacijoms, kurios gali būti atliekamos atviru ar laparoskopiniu būdu.
Šiame straipsnyje apžvelgiama Vilniaus krašto ligoninių, kuriose dirba Vilniaus chirurgų draugijos nariai, kirkšnies išvaržų operacijų naudojant aloplastines medžiagas dinamika 2001–2003, 2006 ir 2008 metais. Į visas ligonines, kuriose dirba Vilniaus chirurgų draugijos nariai, buvo išsiųstos specialiai paruoštos anketos. Anketoje buvo tokie klausimai: kiek iš viso atlikta išvaržų operacijų, kiek operuota kirkšnies išvaržų, kokiais metodais, kiek planinių, recidyvinių ir skubių operacijų.
Susumavę visus duomenis pamatėme, kad, operuojant planines pirmines kirkšnies išvaržas, vis dažniau naudojamas tinklelis. Didžiąją daugumą recidyvinių kirkšnies išvaržų operacijų taip pat sudaro operacijos naudojant aloplastines medžiagas. Tačiau, iš anketų surinktais duomenimis, dar ne visoms recidyvinėms išvaržoms yra naudojamas sintetinis tinklelis.

Reikšminiai žodžiai: kirkšnies išvarža, aloplastika, tendencijos.

Aloplasty in inguinal hernia repair in Lithuania

Deividas Narmontas, Audrius Gradauskas

Vilnius City University Hospital, Clinic of Surgery, Antakalnio str. 57, LT-10207 Vilnius, Lithuania Vilnius University Medical Faculty, Institute of Rehabilitation, Sport medicine and Nursing,
M. K. Čiurlionio str. 21, LT-03101 Vilnius, Lithuania
E-mail: deividas.narmontas@gmail.com

Since the 19th century in the last decade of the 20th century, when the modern era of hernia surgery began, hernia operations were performed without alloplastic materials by anatomically reconstructing the inguinal canal wall layers. Currently, surgeons are aware of the importance of alloplastic materials in hernioplasty, which can be performed via open or laparoscopic method.
This article gives an overview of hernia surgery using alloplastic materials in 2001–2003, 2006 and 2008 in the hospitals of Vilnius region fusing the Society of Vilnius surgeons.
Specially prepared questionnaires were sent to staff of hospitals connecting Vilnius Surgeons Society. The questionnaire had the following questions: how many hernioplasties were performed in general, how many inguinal hernioplasties were performed, what operation methods were used, etc.
By aggregating of all the data we found that a lot more of alloplasties are done for primary inguinal hernia. The same is with recurrent hernias. However, according to the data collected from questionnaires, still not all hernioplasties are done with surgical mesh.

Key words: inguinal hernia, mesh, tendencies.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės. 

 

Skaitomiausi šio autoriaus(ų) straipsniai

1 2 > >>