Viršutinės galūnės segmentų replantacijų 25 metų apžvalga
-
Šarūnas Mažeika
Giedrė Stundžaitė-Baršauskienė
Kęstutis Vitkus
Publikuota 2010-01-01
https://doi.org/10.15388/LietChirur.2010.2.2116
PDF

Kaip cituoti

1.
Mažeika Šarūnas, Stundžaitė-Baršauskienė G, Vitkus K. Viršutinės galūnės segmentų replantacijų 25 metų apžvalga. LS [Prieiga per internetą]. 2010 m.sausio1 d. [žiūrėta 2022 m.rugpjūčio19 d.];8(2):0-. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/lietuvos-chirurgija/article/view/2116

Santrauka

Šarūnas Mažeika, Giedrė Stundžaitė-Baršauskienė, Kęstutis Vitkus
1Vilniaus universiteto Reumatologijos, traumatologijos-ortopedijos ir rekonstrukcinės chirurgijos klinikos Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos centras,
Žygimantų g. 3/1, LT-01102 Vilnius
2Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų Centro filialo Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos skyrius
El paštas: smazeika@erdves.lt

Straipsnyje apžvelgiamos 25 metų (1983–2007) viršutinės galūnės replantacijų patirtis. Į tyrimą įtraukti pacientai, kuriems buvo visiškai arba iš dalies amputuotas viršutinės galūnės segmentas, traumos metu pažeisti griaučiai ir kraujotaka, replantacijos metu atkurta kraujotaka. Retrospektyviai išanalizuotos 1573 pacientų, kuriems buvo replantuoti 1942 segmentai, ligos istorijos. Išnagrinėta replantacijų priežastys, tipai, traumuojantys įrankiai, pacientų socialinė padėtis ir šių rodiklių kitimas. Įvertintas replantų prigijimas pagal amputacijų tipus. Nustatyta prigijimo sėkmės priklausomybė nuo lyties. Atskirai įvertinta vaikų, paauglių replantacijų dinamika. Analizuota nejautros tipo atliekant replantacijas dinamika. Aptartos replantacijų skaičiaus mažėjimo priežastys.

Reikšminiai žodžiai: amputacija, replantacija, pirštai, ranka, anastomozė, viršutinė galūnė

Replantations of upper extremity segments: a 25-years review

Šarūnas Mažeika, Giedrė Stundžaitė-Baršauskienė, Kęstutis Vitkus
1Vilnius University Clinics of Rheumatology, Traumatology-Ortopaedics and Reconstructive Surgery,
Žygimantų Str. 3/1, LT-01102 Vilnius, Lithuania
2Hospital Santariškių Clinics, Department of Plastic and Reconstructive Surgery
E-mail: smazeika@erdves.lt

We overview a 25-year (1983–2007) experience in replantations. The retrospective study included patients according to following criteria: completely or partially amputated upper limb segment, injured skeleton and circulation (vitality), performed replantation or revascularization. 1573 patients’ histories were included. 1942 upper limb segments were replanted for 1973 patients. We analyzed the cause and type of amputation, tools of injury, patients’ social situation and dynamics of change. We evaluated the successful rate of replantation in different types of amputation. We found differences in survival due to the patient’s gender. We analyzed the dynamics of replantations in children and adolescents separately. Also, we analyzed the dynamics of different types of anesthesia for replantations. We discussed the reasons for the reduced number of replantations.

Keywords: amputation, replantation, digits, hand, anastomosis, upper extremity

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.