Miokardo gyvybingumas – svarbus požymis numatant chirurginį išeminio širdies nepakankamumo gydymą
-
Elvyra Voluckienė
Loreta Ivaškevičienė
Virginija Grabauskienė
Jurgita Židanavičiūtė
Giedrius Uždavinys
Publikuota 2007-01-01
https://doi.org/10.15388/LietChirur.2007.3.2196
PDF

Kaip cituoti

1.
Voluckienė E, Ivaškevičienė L, Grabauskienė V, Židanavičiūtė J, Uždavinys G. Miokardo gyvybingumas – svarbus požymis numatant chirurginį išeminio širdies nepakankamumo gydymą. LS [Prieiga per internetą]. 2007 m.sausio1 d. [žiūrėta 2022 m.rugsėjo24 d.];5(3):0-. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/lietuvos-chirurgija/article/view/2196

Santrauka

Elvyra Voluckienė1, Loreta Ivaškevičienė2, Virginija Grabauskienė3, Jurgita Židanavičiūtė4, Giedrius Uždavinys2
1 Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų Širdies chirurgijos centras,
Santariškių g. 2, LT-08661 Vilnius
2 Vilniaus universiteto Širdies chirurgijos centras, Santariškių g. 2, LT-08661 Vilnius
3 Vilniaus universiteto Kardiologijos ir angiologijos centras
4 Vilniaus Gedimino technikos universitetas
El paštas: elvyra.voluckiene@santa.lt

Tikslas

Nustatyti priešoperacinės kairiojo skilvelio (KS) funkcijos prognostinę reikšmę pacientams, sergantiems sunkiu išeminiu širdies nepakankamumu (IŠN), po chirurginės kairiojo skilvelio rekonstrukcijos (KSR) ir aortos bei vainikinių jungčių (AVJ) suformavimo operacijos.

Ligoniai ir metodai

Retrospektyvinei analizei tikslingai atrinkti 37 pacientai (32 vyrai, vidutinis amžius 59 ± 10,5 m.), sergantys IŠN ir KS išvarymo frakcija (IF) < 30%, kuriems buvo atlikta KSR ir AVJ suformavimo operacija. Po persirgto Q bangos priekinio miokardo infarkto buvo praėję vidutiniškai 5,8 ± 3,3 mėnesio. Vidutinė NYHA klasė buvo 3,4 ± 1,3. KS funkcijos rodikliai buvo apskaičiuoti dobutamino echokardiografijos tyrimo ramybės (r) ir mažos dobutamino dozės (mdd) metu: diastolinio skersmens indeksas – DDI cm/m² (r), IF (%) (r), sienos judėjimo indeksas – SJIr ir SJImdd, asinergijos plotas (Aproc.) (mdd). Hospitalinis mirštamumas buvo 13,5%; mirštamumas per vienus metus buvo 6,25%. Vidutinė NYHA klasė po vienų metų buvo 2,2 ± 1,1.

Rezultatai

Logistinės regresijos analizė ir „Proportional Odds“ modelis parodė, kad priešoperacinis KS Aproc. (mdd) buvo statistiškai reikšmingas prognostinis pooperacinės vienų metų NYHA klasės požymis (OR 0,86, p = 0,0086).

Išvada

Priešoperacinis kairiojo skilvelio asinergijos dydis, nustatytas dobutamino echokardiografijos tyrimo metu, yra svarbus požymis, numatant pooperacinę vienų metų NYHA klasę pacientams, sergantiems sunkiu išeminiu širdies nepakankamumu po chirurginės kairiojo skilvelio rekonstrukcijos ir aortos bei vainikinių jungčių suformavimo operacijos.

Pagrindiniai žodžiai: išeminis širdies nepakankamumas, kairiojo skilvelio rekonstrukcija

Myocardial viability predicts improvement in patients after surgical treatment of ischemic heart failure

Elvyra Voluckienė1, Loreta Ivaškevičienė2, Virginija Grabauskienė3, Jurgita Židanavičiūtė4, Giedrius Uždavinys2
1 Vilnius University Hospital Santariškių Clinics, Cardial Surgery Centre,
Santariškių str. 2, LT-08661 Vilnius, Lithuania
2 Vilnius University, Cardiac Surgery Centre, Santariškių str. 2, LT-08661 Vilnius, Lithuania
3 Vilnius University, Centre of Cardiology and Angiology
4 Vilnius Gediminas Technical University
E-mail: elvyra.voluckiene@santa.lt

Objective

This study sought to define the prognostic value of myocardial viability in patients with severe ischemic heart failure, who underwent surgical ventricular reconstruction with associated coronary grafting.

Patients and methods

This retrospective study selected 37 consecutive patients (32 men, mean age 59 ± 10.5 years) who underwent surgical ventricular reconstruction with associated coronary grafting, and preoperative left ventricular (LV) ejection fraction < 30% (mean, 25 ± 4.6%). The mean New York Heart Association (NYHA) class before operation was 3.4 ± 1.3. The time-frame of the large anterior myocardial infarction was 5.8 ± 3.3 months. LV systolic function was assessed by echo-dobutamine: the wall motion score index at rest (WMSIr), WMSI and the extent of LV asynergy (A%) during low-dose dobutamine (ldd). In-hospital mortality was 13.5%. After one-year, the mean functional NYHA class was 2.2 ± 1.1, and at one-year the mortality was 6.25%.

Results

Logistic regression analysis and the Proportional Odds model showed that LV A% during ldd (OR 0.86, p = 0.0086) was an independent predictor for the one-year postoperative functional NYHA class.

Conclusions

The preoperative extent of left ventricular asynergy during echo-dobutamine can predict the expectation of functional NYHA class improvement in patients with a severe ischemic heart failure one-year following surgical ventricular reconstruction with associated coronary grafting.

Key words: ischemic heart failure, surgical ventricular reconstruction

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės. 

 

Skaitomiausi šio autoriaus(ų) straipsniai