Kairiosios širdies hipoplazijos sindromo pirmo chirurginio gydymo etapo pradinė patirtis
-
Virgilijus Tarutis
Virgilijus Lebetkevičius
Kęstutis Versockas
Asta Bliūdžiūtė
Žydrė Jurgelienė
Solveiga Umbrasaitė
Rita Sudikienė
Daina Liekienė
Kęstutis Lankutis
Vidmantas Jonas Žilinskas
Vytautas Sirvydis
Publikuota 2007-01-01
https://doi.org/10.15388/LietChirur.2007.3.2224
PDF

Kaip cituoti

1.
Tarutis V, Lebetkevičius V, Versockas K, Bliūdžiūtė A, Jurgelienė Žydrė, Umbrasaitė S, Sudikienė R, Liekienė D, Lankutis K, Žilinskas VJ, Sirvydis V. Kairiosios širdies hipoplazijos sindromo pirmo chirurginio gydymo etapo pradinė patirtis. LS [Prieiga per internetą]. 2007 m.sausio1 d. [žiūrėta 2022 m.rugpjūčio19 d.];5(3):0-. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/lietuvos-chirurgija/article/view/2224

Santrauka

Virgilijus Tarutis1, Virgilijus Lebetkevičius1, Kęstutis versockas2, Asta Bliūdžiūtė2, Žydrė Jurgelienė2, Solveiga Umbrasaitė1, Rita Sudikienė3, Daina Liekienė1, Kęstutis Lankutis3, Vidmantas Jonas Žilinskas1, Vytautas Sirvydis1
1 Vilniaus universiteto Širdies chirurgijos centras, Santariškių g. 2, LT-08661 Vilnius
2 Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų Anesteziologijos,
intensyviosios terapijos ir skausmo gydymo centras
3 Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų Širdies chirurgijos centras,
Santariškių g. 2, LT-08661 Vilnius
El paštas: virgilijus.tarutis@santa.lt

Įvadas / tikslas

Kairiosiosios širdies hipoplazijos sindromas (KŠHS) yra viena sunkiiausių įgimtų širdies ydų. KŠHS turi 1 iš 4000–6000 naujagimių. Negydant mirštamumas pirmaisiais gyvenimo metais būna didesnis kaip 90%. Apžvelgiame pradinę KŠHS chirurginio gydymo patirtį.

Ligoniai ir metodai

Nuo 2005 m. iki dabar operuoti 9 naujagimiai, turintys KŠHS. 6 pacientai operuoti stabilizavus jų būklę, 3 operuoti nestabilios būklės esant kraujotakos nepakankamumui. 4 pacientams atlikta klasikinė Norwoodo operacija su modifikuota Blalocko ir Taussig jungtimi, likusiems 5 atlikta Norwoodo operacijos Sano modifikacija.

Rezultatai

Pirmas Norwoodo korekcijų etapas buvo sėkmingas 5 (55,6%) naujagimiams: 3 buvo padaryta modifikuota B-T jungtis, 2 – Sano jungtis.

Išvada

KŠHS chirurginis gydymas mūsų centre kol kas yra vadinamosios mokymosi kreivės laikotarpio. Norwoodo I etapo korekcijos rezultatai turėtų gerėti padidėjus operacijų skaičiui ir griežčiau atrenkant pacientus, atsižvelgiant į rizikos veiksnius.

Pagrindiniai žodžiai: kairiosios širdies hipoplazijos sindromas, Norwoodo operacija

Initial experience in first-stage surgical treatment of hypoplastic left heart syndrome

Virgilijus Tarutis1, Virgilijus Lebetkevičius1, Kęstutis versockas2, Asta Bliūdžiūtė2, Žydrė Jurgelienė2, Solveiga Umbrasaitė1, Rita Sudikienė3, Daina Liekienė1, Kęstutis Lankutis3, Vidmantas Jonas Žilinskas1, Vytautas Sirvydis1
1 Vilnius University, Cardiac Surgery Centre, Santariškių str. 2, LT-08661 Vilnius, Lithuania
2 Vilnius University Hospital „Santariškių klinikos“,
Anesthesiology, Intensive Care and Pain Management Center
3 Vilnius University Hospital „Santariškių klinikos“,
Cardiac Surgery Centre Santariškių str. 2, LT-08661 Vilnius, Lithuania
E-mail: virgilijus.tarutis@santa.lt

Background / objective

Hypoplastic left heart syndrome (HLHS) is one of the most complex congenital heart defects. The incidence of HLHS is 1 in 4000 to 6000 live births. The mortality rate exceeds 90% without treatment in the first year of life. We review the initial experience in the surgical treatment of HLHS at our Centre.

Patients and methods

There were 9 children operated on for HLHS from the year 2005 till now. Six of them went to operation in hemodinamically stable condition and three had a substantial insufficiency of systemic circulation. Four underwent Norwood I procedure with modified Blalock–Taussig shunt and five had Sano modification.

Results

The first-stage Norwood procedure was successful in five (55.6%) cases – three with B-T shunt and 2 with Sano.

Conclusions

Surgical treatment of HLHS remains in the learning curve period at our institution. We expect the rise of survival rate with the increase of case load and a more selective approach considering the risk factors.

Key words: hypoplastic left heart syndrome, Norwood procedure

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės. 

 

Skaitomiausi šio autoriaus(ų) straipsniai

1 2 3 > >>