Aortos rekoarktacijos gydymas angioplastika ir stentais
-
Lina Gumbienė
Sigitas Čibiras
Alicija Dranenkienė
Živilė Katliorienė
Giedrė Nogienė
Eugenijus Kosinskas
Publikuota 2007-01-01
https://doi.org/10.15388/LietChirur.2007.3.2225
PDF

Kaip cituoti

1.
Gumbienė L, Čibiras S, Dranenkienė A, Katliorienė Živilė, Nogienė G, Kosinskas E. Aortos rekoarktacijos gydymas angioplastika ir stentais. LS [Prieiga per internetą]. 2007 m.sausio1 d. [žiūrėta 2022 m.rugsėjo24 d.];5(3):0-. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/lietuvos-chirurgija/article/view/2225

Santrauka

Lina Gumbienė, Sigitas Čibiras, Alicija Dranenkienė, Živilė Katliorienė, Giedrė Nogienė, Eugenijus Kosinskas
Vilniaus universiteto Širdies chirurgijos centras, Santariškių g. 2, LT-08661 Vilnius
El paštas: Lina.Gumbiene@santa.lt

Įvadas / tikslas

Aprašomas naujo metodo – balioninės angioplastikos ir kraujagyslinių stentų – pritaikymas gydant aortos rekoarktaciją, atsiradusią po chirurginės ydos korekcijos.

Ligoniai ir metodai

Atlikta retrospektyvi duomenų analizė dešimties ligonių, kuriems Vilniaus universiteto Širdies chirurgijos centre 1994–2006 metais aortos rekoarktacija buvo gydyta balionine angioplastika ar stentavimu. Aprašoma centre taikyta aortos angioplastikos ir stentų implantavimo metodika.

Rezultatai

Aortos rekoarktacijos angioplastika atlikta keturiems ligoniams. Intraaortinis gradientas aortos koarktacijos vietoje po procedūros sumažėjo vidutiniškai 82,15%. Vėlyvuoju stebėjimo periodu (vid. 6,14 ± 5,2 metai) rekoarktacija buvo trims ligoniams. Aortos rekoarktacijos stentavimas atliktas septyniems ligoniams, vienam iš jų dėl atsinaujinusios rekoarktacijos po angioplastikos. Dviem ligoniams procedūra nepavyko. Kitiems penkiems ligoniams intraaortinis gradientas reAoCo vietoje vidutiniškai sumažėjo nuo 29,6 ± 11,6 mm Hg iki 2,6 ± 3,7 mm Hg. Stebėjimo laikotarpiu 0,58–3,75 metų po procedūros rekoarktacija nustatyta tik vienam ligoniui. Jam atliktas stento plėtimas.

Išvada

Perkateterinė balioninė angioplastika ir balionais išplečiami kraujagysliniai stentai veiksmingi ir saugūs aortos rekoarktacijų gydymo metodai.

Pagrindiniai žodžiai: aortos koarktacija, rekoarktacija, perkateterinis gydymas

Treatment of recurrent coarctation of the aorta employing balloon angioplasty and endovascular stents

Lina Gumbienė, Sigitas Čibiras, Alicija Dranenkienė, Živilė Katliorienė, Giedrė Nogienė, Eugenijus Kosinskas
Vilnius University, Centre of Heart Surgery, Santariškių g. 2, LT-08661 Vilnius, Lithuania
E-mail: Lina.Gumbiene@santa.lt

Background / objective

We present a new method of treatment – balloon angioplasty and endovascular stent – for patients with aortic re-coarctation following surgical correction.

Patients and methods

Ten patients with re-coarctation of the aorta after surgery underwent balloon angioplasty or stent implantation at Vilnius University Heart Surgery Centre in 1994–2006.

Results

Balloon angioplasty was performed in 4 patients. The intraaortic gradient in the site of coarctation decreased on average by 82.15% after the procedure. Re-coarctation developed in 3 patients in the late follow-up period (mean 6.14 ± 5.2 years). Stents were implanted in 7 patients (one developed re-coarctation after angioplasty). The procedure failed in two. The intraaortic gradient at the site of re-coarctation decreased on average from 29.6 ± 11.6 mm Hg to 2.6 ± 3.7 mm Hg. Re-coarctation was diagnosed only in one patient during the follow-up (0.58–3.75 years), and stent dilatation was performed in this case.

Conclusions

Balloon angioplasty and endovascular stents are effective and safe methods for the treatment of re-coarctation of the aorta.

Key words: coarctation of the aorta, recurrent coarctation, transcatheter treatment

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės. 

 

Skaitomiausi šio autoriaus(ų) straipsniai

1 2 > >>