Degeneracinių stuburo kaklinės dalies ligų gydymo skirtingais slankstelių fiksacijos būdais rezultatai
-
Andrius Anužis
Saulius Čepkus
Publikuota 2007-01-01
https://doi.org/10.15388/LietChirur.2007.3.2236
PDF

Kaip cituoti

1.
Anužis A, Čepkus S. Degeneracinių stuburo kaklinės dalies ligų gydymo skirtingais slankstelių fiksacijos būdais rezultatai. LS [Prieiga per internetą]. 2007 m.sausio1 d. [žiūrėta 2021 m.birželio22 d.];5(2):0-. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/lietuvos-chirurgija/article/view/2236

Santrauka

Andrius Anužis1, Saulius Čepkus2
1 Klaipėdos jūrininkų ligoninė, Liepojos g. 45, LT-92288 Klaipėda
El paštas: andriusanuzis@yahoo.com
2 Vilniaus greitosios pagalbos universitetinė ligoninė, Šiltnamių g. 29, LT-04130 Vilnius
El paštas: cepkus@takas.lt

Tikslas

Įvertinti pacientų, operuotų taikant skirtingus fiksacijos būdus dėl stuburo kaklinės dalies degeneracinių ligų, gydymo rezultatus pagal jų atliekamą kasdienę veiklą po operacijos.

Ligoniai ir metodai

Pirminei analizei atrinkti visi 66 Vilniaus greitosios pagalbos universitetinės ligoninės (VGPUL) Neurochirurgijos skyriuje 2004–2005 m. dėl minėtos patologijos skirtingų neurochirurgų operuoti pacientai. Pagal taikytus stuburo fiksacijos būdus – fiksaciją narveliais ar plokštelėmis – tiriamieji buvo suskirstyti į dvi grupes. Kasdienės veiklos kokybei po chirurginio gydymo įvertinti, 65 pacientams buvo išsiųstos savarankiškai išverstos ir pirmą kartą Lietuvoje moksliniam tyrimui panaudotos NDI (angl. Neck Disability Index) anketos. Į anketos klausimus atsakė 38 (58,5%) pacientai. Retrospektyviai iš ligos istorijų surinkti duomenys apie šiuos veiksnius: amžių, lytį, disko išvaržos lygį, pažeistų tarp-slankstelinių tarpų skaičių, fiksacijos būdą ir fiksacinės apykaklės taikymą po operacijos. Į galutinę analizę įtraukti 36 tiriamieji. Statistinė duomenų analizė atlikta naudojant SPSS 10.0 programą.

Rezultatai

Pacientai savo būklę po chirurginio gydymo vertino praėjus 13,7 ± 6,8 mėn. Tiriamųjų amžiaus vidurkis operacijos metu buvo 50,3 ± 9,8 m. Dažniausios buvo C5/6 ir C6/7 diskų išvaržos (26; 72,2%). Prieš operaciją pacientus vargino izoliuoti kaklo skausmai (4; 11,1%), kaklinio radikulito (22; 61,1%) ar mielopatijos (10; 27,8%) simptomai. Absoliučiai daugumai buvo taikyta slankstelių fiksacija (35/36). Fiksacijos būdų dažnis praktiškai nesiskyrė: fiksacija plokštelėmis atlikta 18 (50%), narveliais – 17 (47,2%) pacientų. Daugeliui tiriamųjų konstatuotas lengvas (15; 41,7%) ar vidutinis sveikatos sutrikimas (11; 30,6%). Gauta reikšminga koreliacija tarp fiksacijos narveliais ir mažesnio sveikatos sutrikimo (Spearman R = 0,457, p = 0,006). Fiksuojant narveliais, gautas statistiškai reikšmingai dažnesnis lengvas sveikatos sutrikimas ar jo nebuvimas (95% PI 6,9% – 67,7%), palyginti su fiksacija plokštelėmis. Taip pat nustatytas statistiškai reikšmingas ryšys tarp kasdienės veiklos ir amžiaus (p = 0,024) bei disko išvaržos lygio (p = 0,042). Labiausiai savo būkle buvo patenkinti vyresni nei 57 metų pacientai. C3/4 ir C4/5 lygių disko išvaržų chirurginio gydymo rezultatai buvo blogesni.

Išvados

Kaklinės stuburo dalies degeneracinių ligų fiksacinės operacijos yra reikšmingos. Fiksacija narveliais susijusi su reikšmingai patikimai mažesniu sveikatos sutrikimu po operacijos, dažnesniu lengvu sveikatos sutrikimu ar jo nebuvimu, geriau atliekamomis atskiromis kasdienės veiklos rūšimis. Tyrimas turi būti tęsiamas ir tobulinamas. Vyresnių nei 57 metai pacientų ir C5/6 bei C6/7 disko išvaržų chirurginio gydymo rezultatai geresni.

Pagrindiniai žodžiai: stuburas, disko išvarža, stuburo fiksacija, kasdienė veikla, gydymo rezultatai

Outcome evaluation after applying different methods of fusion in degenerative disease of the cervical spine

Andrius Anužis1, Saulius Čepkus2
1 Public Institution Klaipėda Seamen’s Hospital, Liepojos str. 45, LT-92288 Klaipėda, Lithuania
E-mail: andriusanuzis@yahoo.com
2 Vilnius University Emergency Hospital, Šiltnamių str. 29, LT-04130 Vilnius, Lithuania
E-mail: cepkus@takas.lt

Objective

Evaluation of surgery outcomes in degenerative disease of the cervical spine after fusion of vertebrae with plates or cages by ability to perform daily living activities.

Patients and methods

Sixty-six patients with degenerative disease of the cervical spine, treated in the Department of Neurosurgery of Vilnius University Emergency Hospital during years 2004 and 2005, were chosen for primary assessment. They were operated on by different neurosurgeons. The patients were divided into two separate groups according to the type of fusion (with cages or plates). Sixty-five patients were asked to fill in the translated ‘Neck Disability Index’ questionnaire which was applied in clinical research in Lithuania for the first time. Thirty-eight of them replied. Patient data from case histories, including age, gender, clinical features, the level and type of herniated disc, the number of intervertebral spaces affected and the use of collar after surgery were collected. Thirty-six patients were accepted for final assessment. Statistical data analysis was carried out using SPSS 10.0 programme.

Results

Treatment outcomes were evaluated on the average 13.7 ± 6.8 months following surgery. Mean age prior to surgery was 50.3 ± 9.8 years. The most common level of disc herniation was C5/6 and C6/7 (26; 72.2%). Clinically, prior to operation the patients presented with symptoms of radiculopathy (22; 61.1%), myelopathy (10; 27.8%) and isolated neck pain (4; 11.1%). Spinal fusion was performed for almost all of the patients (35/36). The frequency of each type of fusion was almost similiar: fusion with plates was performed in 18 (50%) and with cages in 17 (47.2%) of the cases. Mild (15; 41.7%) and moderate (11; 30.6%) disability were predominant. There was a statistically significant correlation between fusion with cages and less disability (Spearman R = 0.457, p = 0.006). Mild disability and no disability were more common using cages vs. plates (95% CI 6.9–67.7%). There was a statistically significant relationship between daily-living performance activities and patients’ age (p = 0.024) and the level of herniated disc (p = 0.042). Patients over 57 were most satisfied with the treatment. The C3/4 and C4/5 levels were related to worse surgery outcomes.

Conclusion

Fusion for degenerative disease of the cervical spine is an efficient operation. Fusion with cages vs. plates was associated with less disability and with larger numbers of patients only mildly disabled or having no disability at all, and also with a better performance of certain daily living activities. There is a need to continue the research with possible improvements. Age over 57 and C5/6 and C6/7 herniated discs were associated with better surgery outcomes.

Key words: cervical spine, herniated disc, spinal fusion, activities of daily living, treatment outcome

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.