Strumos chirurginio gydymo pavojai: pooperacinis balso klosčių paralyžius
-
Algimantas Žindžius
Virgilijus kKrasauskas
Jelena Jončiauskienė
Publikuota 2006-01-01
https://doi.org/10.15388/LietChirur.2006.2.2275
PDF

Kaip cituoti

1.
Žindžius A, kKrasauskas V, Jončiauskienė J. Strumos chirurginio gydymo pavojai: pooperacinis balso klosčių paralyžius. LS [Prieiga per internetą]. 2006 m.sausio1 d. [žiūrėta 2022 m.gegužės19 d.];4(2):0-. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/lietuvos-chirurgija/article/view/2275

Santrauka

Algimantas Žindžius, Virgilijus kKrasauskas, Jelena Jončiauskienė
Kauno medicinos universiteto Chirurgijos klinika
Eivenių g. 2, LT-50009 Kaunas

Tikslas

Retrospektyviuoju tyrimu, remiantis medicininės dokumentacijos duomenų analize, įvertinti toksinės ir netoksinės strumos chirurginio gydymo pavojus, pooperacinio balso klosčių paralyžiaus rizikos veiksnius, nustatyti ir palyginti šios komplikacijos dažnumą, atsižvelgiant į operacijos indikacijas, apimtį ir metodiką.

Ligoniai ir metodai

Išnagrinėtos ligos istorijos 5555 pacientų, operuotų Kauno medicinos universiteto klinikų Chirurgijos klinikoje 1998–2004 metais. Skydliaukės operacijos atliktos subfascine ir atvirąja metodika, neidentifikuojant arba identifikuojant grįžtamuosius gerklų nervus.

Rezultatai

Pooperacinis balso klosčių paralyžius ištiko 127 (2,29%) pacientus: vienos balso klostės klostės – 104 (1,87%), abipusis – 23 (0,41%) pacientus. Po 350 operacijų nuo strumos recidyvo balso klosčių paralyžius pasireiškė 25 (7,14%) pacientams: 16 (4,57%) – vienpusis, 9 (2,57%) – abipusis. Nustatyta, kad chirurginis gydymas pritaikytas įvairioms strumos klinikinėms formoms, skyrėsi tik laikotarpiu, kai į gydymą įsitraukė chirurgai.

Išvados

Dažniausia skydliaukės operacija yra tiroidektomija (42,11%), dažniausia komplikacija – pooperacinis balso klosčių paralyžius (2,29%). Grįžtamojo gerklų nervo sužalojimus lemia įvairūs veiksniai – strumos patologinė morfologija, ligos recidyvas, ilgalaikis medikamentinis gydymas, nepalankūs skydliaukės ir gretimų struktūrų anatomijos variantai, operacijos apimtis, operacijos metodas. Dėl abipusio balso klosčių paralyžiaus ankstyvuoju pooperaciniu laikotarpiu 4 pacientams kilus kvėpavimo nepakankamumui, tracheostomijos buvo išvengta atlikus vienos balso klostės šoninę fiksaciją. .

Reikšminiai žodžiai: struma, chirurginis gydymas, grįžtamojo gerklų nervo pažeidimas, balso klosčių paralyžius

Dangers of thyroid surgery: postoperative paralysis of vocal cords

Algimantas Žindžius, Virgilijus kKrasauskas, Jelena Jončiauskienė
Kaunas University of Medicine, Surgery Clinic,
Eivenių g. 2, LT-50009 Kaunas, Lithuania
 

Objective

The aim of this article is to evaluate retrospectively dangers of the surgical treatment of toxic and nontoxic goiter. We also analyzed the risk factors of postoperative vocal cord paralysis, evaluated and compared the frequency of this complication depending on the indications, extent and methods of surgery.

Patients and methods

Three thousand eight hundred ninety seven operations on the thyroid were performed at the Clinic of Surgery of Kaunas University of Medicine Hospital during the period 1998–2002. The operations on the thyroid gland have been performed by subfascial and open methods, identifying the recurrent laryngeal nerves.

Results

Postoperative vocal cord paralysis developed in 97 (2.49%) cases. One-sided vocal cord palsy developed in 81 (2.08%) patients and bilateral in 16 (0.41%) patients. There were 19 (7.49%) cases of vocal cord palsy after 256 operations performed due to recurrent goiter, 13 being one-sided and 6 bilateral. It has been found that surgical treatment is suitable for all clinical forms of goiter, the only difference being the time the surgeons enter the process of treatment.

Conclusions

The most frequent thyroid gland operation is thyroidectomy (35.69%) and the most frequent complication is postoperative vocal cord paralysis (2.49%). The injuries to the recurrent laryngeal nerve are determined by both objective (thyroid gland pathology, thyroid cancer, recurrence of goiter, long-lasting medical treatment, unfavorable variants of thyroid gland and adjacent anatomic structures and the extent of operation) and subjective factors (methods of operation, surgeon’s experience, operative technique). Individual selection of open or subfascial methods of thyroid operation gives hope to reduce the complications of the surgical treatment. The respiratory insufficiency developing in the early postoperative period due to bilateral vocal cord paralysis can be cured by performing vocal cord laterofixation instead of tracheostomy.

Key words: goiter, surgical treatment, recurrent laryngeal nerve palsy, paralysis of vocal cords

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.