Kasos pseudocistų gydymas perkutaniniu drenavimu
-
Alfredas Radziminskas
Artūras Razbadauskas
Bronius Stanislovaitis
Publikuota 2004-01-01
https://doi.org/10.15388/LietChirur.2004.3.2364
PDF

Kaip cituoti

1.
Radziminskas A, Razbadauskas A, Stanislovaitis B. Kasos pseudocistų gydymas perkutaniniu drenavimu. LS [Prieiga per internetą]. 2004 m.sausio1 d. [žiūrėta 2022 m.gegužės23 d.];2(3):0-. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/lietuvos-chirurgija/article/view/2364

Santrauka

Alfredas Radziminskas1, Artūras Razbadauskas2, Bronius Stanislovaitis1
1 Klaipėdos jūrininkų ligoninės Chirurgijos klinika
2 Klaipėdos universitetas, VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninė,
Liepojos pl. 45, LT-92288, Klaipėda
El. paštas aradziminskas@takas.lt, rarturas@takas.lt

Įvadas / tikslas

Ūminio pankreatito ir jo komplikacijų gydymas, nepaisant šiuolaikinių medicinos technologijų bei naujų vaistų, tebėra sudėtingas. Mūsų tyrimo tikslas – įvertinti vienos iš ūminio pankreatito komplikacijų – kasos pseudocistos – gydymo perkutaniniu drenavimu ankstyvuosius ir vienerių metų rezultatus Klaipėdos jūrininkų ligoninėje.

Ligoniai ir metodai

1998–2003 metais nuo kasos pseudocistų gydyti 23 ligoniai – 15 (65%) vyrų ir 8 (35%) moterys. Visiems pacientams kasos pseudocistos susidarė persirgus ūminiu nekroziniu pankreatitu. Ligos istorijų retrospektyviosios analizės būdu įvertinti ligonių demografiniai duomenys, ligos trukmė, kasos pseudocistų morfologiniai ypatumai. Gydymo rezultatai vertinti apklausos ir sonoskopijos būdais.

Rezultatai

Iš viso drenuotos 29-ios kasos pseudocistos. Vienam ligoniui drenuotos trys kasos pseudocistos. Trims ligoniams padaryta po dvi perkutaninio drenavimo operacijas. Dažniausia kasos pseudocistų lokalizacija – kasos galva. Vidutinis drenavimo laikas – 21 para. Pasitaikė 3 komplikacijos (10%). Vienam ligoniui buvo pažeista skersinė gaubtinė žarna. Dviem ligoniams drenas iškrito iš pseudocistos ertmės – vienam tai įvyko antrąją, kitam – 12-ą drenavimo parą. Visi ligoniai pasveiko. Praėjus vieneriems metams visi 12 ligonių nusiskundimų neturėjo. Echoskopiškai atsinaujinusių kasos pseudocistų nerasta.

Išvados

Perkutaninis drenavimas – tinkamas būdas gydant pacientus, kuriems ūminis nekrozinis pankreatitas komplikavosi progresuojančiomis kasos pseudocistomis. Tai – saugi, veiksminga, patikima ir pigi minimaliai invazyvi gydomoji operacija.

Reikšminiai žodžiai: ūminis nekrozinis pankreatitas, kasos pseudocistos, perkutaninis drenavimas

Percutaneous drainage treatment of pancreatic pseudocysts

Alfredas Radziminskas1, Artūras Razbadauskas2, Bronius Stanislovaitis1

Background / objective

Despite all merits of the new technologies and medications to medical practice, treatment of acute pancreatitis and its complications still remains problematic. The aim of our study was to evaluate early and one-year follow-up results of sonoscopically-guided percutaneous drainage of pancreatic pseudocysts in Klaipėda Seamen’s Hospital.

Patients and methods

From 1998 to 2003, 23 patients – 15 (65%) male and 8 (35%) female – were treated for pancreatic pseudocysts which have developed due to acute necrotic pancreatitis. A retrospective analysis of case histories, laboratory and instrumental examination data, morphologic peculiarities of pancreatic pseudocysts was done. Twelve study patients were interrogated using standard questionnaires and examined by ultrasound following one year after sonoscopically-guided percutaneous drainage procedure.

Results

We have performed 29 percutaneous drainage procedures of pancreatic pseudocysts under ultrasound control. Three pancreatic pseudocysts were drained in one patient. The percutaneous drainage procedure was done twice in three patients. Pancreatic pseudocysts involved the head of pancreas in the majority of patients. Mean drainage time was 21 days. Symptoms subsided in all the patients. Complications occurred in three patients (10%). The transverse colon has been damaged in one patients. Drainage tubes prolapsed out completely from the cavity of the pancreatic pseudocyst in two patients. The follow up showed that all patients felt well and there were no recurrencies of pancreatic pseudocysts.

Conclusions

Sonoscopically-guided percutaneous drainage is a suitable treatment of acute necrotizing pancreatitis complicated by progressive pancreatic pseudocysts. It is a safe, effective and cheap minimally invasive procedure.

Keywords: acute necrotizing pancreatitis, pancreatic pseudocysts, percutaneous drainage

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės. 

 

Skaitomiausi šio autoriaus(ų) straipsniai