Menisko susiuvimo klinikinių ir funkcinių rezultatų įvertinimas
-
Rimtautas Gudas
Romas Jonas Kalesinskas
Publikuota 2003-01-01
https://doi.org/10.15388/LietChirur.2003.1.2444
PDF

Kaip cituoti

1.
Gudas R, Kalesinskas RJ. Menisko susiuvimo klinikinių ir funkcinių rezultatų įvertinimas. LS [Prieiga per internetą]. 2003 m.sausio1 d. [žiūrėta 2022 m.gegužės28 d.];1(1):0-. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/lietuvos-chirurgija/article/view/2444

Santrauka

Rimtautas Gudas, Romas Jonas Kalesinskas
Kauno medicinos universiteto Ortopedijos-traumatologijos klinika

Įvadas / tikslas

Retrospektyviu tyrimu palyginome klinikinius ir funkcinius įvairių menisko plyšimų susiuvimo rezultatus.

Metodai

1998–2001 metais KMU Ortopedijos-traumatologijos klinikoje buvo atliktos 22 menisko susiuvimo operacijos specialia ("outside-inside") metodika. Tyrime dalyvavo ligoniai, kuriems buvo susiųtas meniskas. 15 (68,20 %) ligonių buvo izoliuoti vidinio menisko plyšimai, 4 (18,20 %) – kartu su priekinio kryžminio raiščio plyšimais ir 3 (13,60 %) – izoliuoti išorinio menisko plyšimai.

Rezultatai

Rezultatai vertinti remiantis Lysholmo kelio sąnario įvertinimo skale. Prieš operaciją šios skalės įvertis buvo 62,54 ± 5,11, o praėjus 18 mėnesių po artroskopinių intervencijų pasiekė 92,09 ± 4,37 taškus. Geri ir labai geri rezultatai buvo 20 (91 %), patenkinami – 2 (9 %) ligonių.

Išvados

Praėjus 18 mėnesių po menisko susiuvimo, kelio sąnario funkcija atkurta ir simptomai sumažėjo statistiškai reikšmingai (t = 18,32, p < 0,05).

Prasminiai žodžiai: menisko patologija, menisko susiuvimo rezultatų įvertinimas.

Clinical and functional results after meniscus repair

Rimtautas Gudas, Romas Jonas Kalesinskas

Background / objective

Between 1998 and 2001, 22 patients underwent suturing of the menisci by the "outside-inside" technique. This retrospective study evaluates the results of suturing.

Methods

The patients were evaluated on the Lysholm knee joint evaluation scale.

Results

In 20 (91%) cases the suturing results were excellent and good at the time of the last follow-up.

Conclusions

In 91% of patients the improvement in terms of pain, motion, limp, swelling and activity was statistically significant as compared to their preoperative status (p < 0.05).

Keywords: pathology of menisci, evaluation of repair.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.