Infundibulinės laparoskopinės cholecistektomijos metodika turi kokybiškai atsinaujinti: 18 metų 13 274 cholecistektomijų analizė, 45 jatrogeninių tulžies latakų sužalojimų aptarimas ir įvertinimas
Originalūs mokslo tiriamieji darbai
Raimundas Lunevičius
Audrius Dulskas
Aurelijus Grigaliūnas
Žygimantas Židonis
Augustinas Baušys
Justė Maneikytė
Stephen Fenwick
Khalid Shahzad
Raminta Šydeikienė
Giedrius Laužikas
Kazimieras Brazauskas
Nijolė Šileikienė
Michail Klimovskij
Rolanas Rinkūnas
Algimantas Stašinskas
Gintautas Brimas
Algimantas Pamerneckas
Juozas Stanaitis
Publikuota 2015-03-31
https://doi.org/10.15388/LietChirur.2015.1.5328
PDF

Reikšminiai žodžiai

tulžies pūslės akmenligė
cholecistitas
holecistektomija
laparoskopinė cholecistektomija
tulžies latakai
tulžies latakų sužalojimai
sužalojimai
rekonstrukcija
Lietuva

Kaip cituoti

1.
Lunevičius R, Dulskas A, Grigaliūnas A, Židonis Žygimantas, Baušys A, Maneikytė J, Fenwick S, Shahzad K, Šydeikienė R, Laužikas G, Brazauskas K, Šileikienė N, Klimovskij M, Rinkūnas R, Stašinskas A, Brimas G, Pamerneckas A, Stanaitis J. Infundibulinės laparoskopinės cholecistektomijos metodika turi kokybiškai atsinaujinti: 18 metų 13 274 cholecistektomijų analizė, 45 jatrogeninių tulžies latakų sužalojimų aptarimas ir įvertinimas. LS [Prieiga per internetą]. 2015 m.kovo31 d. [žiūrėta 2022 m.rugpjūčio8 d.];14(1):14-0. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/lietuvos-chirurgija/article/view/5328

Santrauka

Įžanga
Atliktas Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės 1996–2013 metų tulžies pūslės chirurgijos retrospektyvusis auditas, apibendrinantis 18 metų operacijų patirtį. Svarbiausias tyrimo tikslas – apibūdinti su laparoskopine cholecistektomija (LC) siejamą tulžies latakų sužalojimo riziką.
Metodai
LC metu, siekdami identifikuoti tulžies pūslės lataką ir jos arteriją, laikėmės infundibulinės metodikos principų. Jatrogeniniai tulžies latakų sužalojimai susisteminti į penkias klases pagal Bismutho ir Strasbergo klasifikaciją. Siekdami nustatyti Lietuvos gydytojų publikacijas, kuriose analizuojamos laparoskopinės cholecistektomijos komplikacijos, naudojomės http://scholar.google.co.uk paieškos sistema. Taikyti standartiniai vienfaktoriai ir daugiafaktoriai statistinės analizės būdai.
Rezultatai
Atliktos 13 274 cholecistektomijos, iš jų LC – 11 189 kartus (84,29 %). 5241 (39,48 %) pacientas laparoskopiškai operuotas dėl ūminio, 8033 (60,52 %) – dėl lėtinio cholecistito. Tulžies latakai sužaloti 45 ligoniams, iš jų 42 sužalojimai siejami su LC. Laparoskopinės operacijos metu tulžies latakai buvo sužaloti 2,7 karto dažniau nei per atvirąją (0,38 % vs 0,14 %, ŠS = 2,6149, 95 % PI 0,8097–8,4442, z = 1,607, p = 0,1080). Operuojant pacientus dėl ūminio cholecistito, jatrogeninių tulžies latakų sužalojimų pasitaikė du kartus dažniau (0,5 % vs 0,24 %, ŠS = 2,1029, 95 % PI 1,1627–3,8034, z = 2,459, p = 0,0140). Su LC siejamų jatrogeninių tulžies latakų sužalojimų rizika yra 1:261. 2010–2013 metais jų padaugėjo. Tulžies pūslės latako nesandarumo rizika po LC yra 1:323 (tai didele dalimi atspindi specifinę technologijos problemą). Pagrindinių šoninių tulžies latakų sužalojimų rizika yra 1:247 (tai chirurginės technikos problema). E klasės sužalojimo rizika 1:1243. 2000–2013 metais su LC siejama 40 % (17/42) jatrogeninių tulžies latakų sužalojimų. Hospitalinis mirštamumas nuo tulžies latakų sužalojimo buvo 11 % (5/45).
Išvados
Jatrogeniniai tulžies latakų sužalojimai yra nedažni, bet pavojingi. Tyrimas išryškino koncepcinius, sisteminius ir techninius LC trūkumus. Kadangi laparoskopinės cholecistektomijos kultūra prasideda nuo operacijai tinkamų pacientų atrankos, išsamiai infomuoto paciento sutikimo, šiuolaikinių pripažintų technologinių ir techninių priklausinių bei racionalių, pacientų saugumą užtikrinančių sprendimų, ji turi keistis. Ir ne tik įstaigoje, kurioje buvo atliktas šis klinikinis tyrimas, bet ir visose kitose geografinio regiono gydymo įstaigose, jeigu jose praktikuojama tokia pati arba metodologiškai panaši tulžies pūslės chirurgija.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės. 

 

Skaitomiausi šio autoriaus(ų) straipsniai

1 2 3 4 5 > >>