UPATRUJĄC NIEPEWNOŚĆ ŻYCIA MEGO NA TYM MIZERNYM ŚWIECIE. TESTAMENTY JURYDYCZAN HORODNICTWA WILEŃSKIEGO W PIERWSZEJ POŁOWIE XVII W.
Straipsniai
Kamil Frejlich
Publikuota 2016-09-01
https://doi.org/10.15388/LIS.2016.37.10053
PDF

Reikšminiai žodžiai

Vilnius
XVII a.
pilininkas
testamentai

Kaip cituoti

Frejlich K. (2016) „UPATRUJĄC NIEPEWNOŚĆ ŻYCIA MEGO NA TYM MIZERNYM ŚWIECIE. TESTAMENTY JURYDYCZAN HORODNICTWA WILEŃSKIEGO W PIERWSZEJ POŁOWIE XVII W.“, Lietuvos istorijos studijos, 370, p. 69-82. doi: 10.15388/LIS.2016.37.10053.

Santrauka

XVII amžiaus Vilniaus pilininko jurisdikos teismo knygose įrašyti dvidešimties asmenų – šešių moterų ir keturiolikos vyrų – testamentai. Tokie šaltiniai papildo mūsų žinias apie šią menkai ištirtą bendruomenę, ypač jos religinius ypatumus, materialinę padėtį ir socialinius ryšius. Iš visų testatorių dvylika asmenų priklausė Romos katalikų, penki – evangelikų liuteronų bendruomenei. Ypač pažymėtini sutuoktinių liuteronų Melerių, Annos ir Hanuso, testamentai, kuriais tam tikros sumos paliktos katalikų špitolėms. Tarpkonfesiniai santykiai taip pat atsispindi pasirenkant liudytojus – Melerienės testamente išreikštos paskutinės valios liudininkai buvo liuteronų, Romos katalikų ir kalvinų bažnyčių atstovai. Tarp testatorių yra tiek pasiturinčių, net tarnų turinčių asmenų, tiek neturtingų, bet ne visiškų skurdžių. Tačiau net ir tie, kurių padėtis nebuvo ypač sunki, nepriklausė turtuolių luomui. Vilniaus pilininko jurisdikos gyventojų testamentai aiškiai rodo, kokie sudėtingi ryšiai siejo šios nedidelės, tačiau įvairialypės (profesiniu, materialiniu, tikėjimo ir kitais atžvilgiais) bendruomenės atstovus.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.