XVIII AMŽIAUS ANTROS PUSĖS–XIX AMŽIAUS ANTROS PUSĖS LIETUVOS PALIVARKO IR LOTYNŲ AMERIKOS HASJENDOS ŪKIO SISTEMOS KAPITALISTINĖS PASAULIO SISTEMOS KONTEKSTE: LYGINAMOSIOS ANALIZĖS BANDYMAS
Straipsniai
Darius Žiemelis
Publikuota 2016-09-01
https://doi.org/10.15388/LIS.2016.37.10055
PDF

Reikšminiai žodžiai

Lietuvos palivarkinis ūkis
Lotynų Amerikos hasjendos ūkis
antroji baudžiava
antroji vergovė
periferinis kapitalizmas
kapitalistinės pasaulio sistemos koncepcija

Kaip cituoti

Žiemelis D. (2016) „XVIII AMŽIAUS ANTROS PUSĖS–XIX AMŽIAUS ANTROS PUSĖS LIETUVOS PALIVARKO IR LOTYNŲ AMERIKOS HASJENDOS ŪKIO SISTEMOS KAPITALISTINĖS PASAULIO SISTEMOS KONTEKSTE: LYGINAMOSIOS ANALIZĖS BANDYMAS“, Lietuvos istorijos studijos, 370, p. 106-124. doi: 10.15388/LIS.2016.37.10055.

Santrauka

Straipsnyje pirmą kartą istoriografijoje lyginamos XVIII a. antros pusės–XIX a. antros pusės Lietuvos palivarko ir Lotynų Amerikos hasjendos ūkio sistemos kapitalistinės pasaulio sistemos (KPS) kontekste. Pagrindinis dėmesys bus skiriamas šių sistemų struktūrų bei raidos tendencijų panašumams ir skirtumams eksplikuoti makrolygmeniu. Tiriamas laikotarpis – tiek palivarkinio ūkio vyravimo bei intensyvėjimo Lietuvoje, tiek hasjendinio ūkio įsivyravimo ir intensyvėjimo Lotynų Amerikos šalyse etapas  – nulemtas to paties pramonės revoliucijos veiksnio. Tyrimas patvirtina tezę, kad šios ūkio sistemos priklausė tipologiškai artimam ūkio tipui (buvo orientuotos į baudžiavinį gamybos būdą) pasauliniame darbo pasidalijime. Atskleidžiama, jog tiek Lietuvos palivarkinis ūkis, tiek Lotynų Amerikos hasjendos ūkis nebuvo tipinės feodalinės įmonės, bet pasižymėjo periferinio kapitalizmo bruožais.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.