HOLOKAUSTO UŽMARŠTIS KAIP ISTORINIS PROCESAS: VABALNINKIEČIŲ ATMINTIES ATVEJIS
Straipsniai
Šarūnė Sederevičiūtė
Publikuota 2016-09-01
https://doi.org/10.15388/LIS.2016.37.10059
PDF

Reikšminiai žodžiai

atmintis
žydai
Holokaustas
Vabalninkas

Kaip cituoti

Sederevičiūtė Šarūnė (2016) „HOLOKAUSTO UŽMARŠTIS KAIP ISTORINIS PROCESAS: VABALNINKIEČIŲ ATMINTIES ATVEJIS“, Lietuvos istorijos studijos, 370, p. 177-194. doi: 10.15388/LIS.2016.37.10059.

Santrauka

Straipsnyje pristatomas Vabalninko miestelio gyventojų atminties (nuo XX a. ketvirto dešimtmečio iki 2014 m.) apie kadaise gausiai čia gyvenusią žydų bendruomenę tyrimas. Interviu ir turinio analizės metodais surinkti duomenys leido atskleisti procesą, kurio metu miestelyje susiformavo dabartinė užmaršties ir neartikuliuoto nepatogumo būsena. Ją lėmė paties Holokausto sociokultūrinis trauminis efektas ir fundamentalūs demografiniai pokyčiai sovietmečiu, neskatinę tapatybės paieškų praeityje.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.