APIE PIRMUOSIUS NACIONALINIŲ PAJAMŲ SKAIČIAVIMUS TARPUKARIO LIETUVOJE IR ALBINO RIMKOS JUOSE PADARYTAS KLAIDAS, PAGREITINUSIAS DEMOKRATIJOS ŽLUGIMĄ
Straipsniai
Zenonas Norkus
Publikuota 2017-02-02
https://doi.org/10.15388/LIS.2016.38.10389
PDF

Reikšminiai žodžiai

Lietuvos nacionalinės pajamos
nacionalinė sąskaityba
Albinas Rimka
griežtas taupymas
demokratijos žlugimas Lietuvoje 1926 m.

Kaip cituoti

Norkus Z. (2017) „APIE PIRMUOSIUS NACIONALINIŲ PAJAMŲ SKAIČIAVIMUS TARPUKARIO LIETUVOJE IR ALBINO RIMKOS JUOSE PADARYTAS KLAIDAS, PAGREITINUSIAS DEMOKRATIJOS ŽLUGIMĄ“, Lietuvos istorijos studijos, 380, p. 42-71. doi: 10.15388/LIS.2016.38.10389.

Santrauka

Šiuolaikinės nacionalinės sąskaitybos retrospektyvoje analizuojamas pionieriškas Albino Rimkos (1886–1944) 1926 m. paskelbtas Lietuvos nacionalinių pajamų 1924 m. skaičiavimas. Tikrasis tų metų Lietuvos grynųjų nacionalinių pajamų („bendrojo tautos pelno“) dydis gerokai pranoko ekonomis­to išvestą dydį dėl per didelių atskaitymų pagrindinio kapitalo amortizacijai ir dėl valdžios sektoriaus tei­kiamų nekomercinių paslaugų (viešųjų gėrybių) vertės ignoravimo. Pagal A. Rimkos skaičiavimus išeitų, kad 1924 m. sukurtos nacionalinės pajamos vidutiniškai vienam gyventojui buvo mažesnės už tų metų pragyvenimo minimumą. Nacionalinių pajamų skaičiavimas buvo dalis A. Rimkos parengiamųjų darbų eiti Lietuvos finansų ministro pareigas po laukiamos valstiečių liaudininkų pergalės III Seimo rinkimuose. Klaidos, padarytos vertinant Lietuvos ūkio produktyvumą, skatino naują vyriausybę pasirinkti griežtą taupymą ekonominės politikos prioritetu. Ši politika pažeidė įtakingų socialinių grupių (dvasininkijos ir karininkijos) interesus ir pagreitino demokratijos žlugimą Lietuvoje.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.