PARTIZANŲ VADŲ KOLEKTYVINĖ BIOGRAFIJA
Straipsniai
Enrika Žilytė
Publikuota 2017-02-02
https://doi.org/10.15388/LIS.2016.38.10391
PDF

Reikšminiai žodžiai

laisvės kovos
partizanai
vadai
kolektyvinė biografija

Kaip cituoti

Žilytė E. (2017) „PARTIZANŲ VADŲ KOLEKTYVINĖ BIOGRAFIJA“, Lietuvos istorijos studijos, 380, p. 84-112. doi: 10.15388/LIS.2016.38.10391.

Santrauka

Straipsnyje pristatomas Lietuvos partizanų vadovybės prozopografinis tyrimas. Surinkti duomenys leido nuosekliai išskirti ir aptarti tiriamų asmenų skirtumus ir panašumus šiose srityse: kartų, šeimos, socialinės bei teritorinės kilmės, civilinio ir karinio išsilavinimo, veiklos iki pasitraukimo partiza­nauti, darbų ir nuopelnų įsitraukus į ginkluotą antisovietinį pogrindį. Gauti rezultatai leido sukurti gana aiškų ir tolygų laisvės kovų vado paveikslą: kilęs iš tris ar daugiau vaikų turinčios ūkininkų šeimos, įgijęs vidurinį išsilavinimą, tarnavęs kariuomenėje, vedęs, Lietuvos išlaisvinimo klausimu užsiangažavęs dar iki tapimo laisvės kovotoju.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.