RUSĖNIŠKOJO GREITRAŠČIO GRAFIKA XVII AMŽIAUS LDK TEISMŲ KNYGOSE: INICIALAI IR DIDŽIOSIOS RAIDĖS
Straipsniai
Vita Diemantaitė
Publikuota 2017-07-24
https://doi.org/10.15388/LIS.2017.39.10760
PDF

Reikšminiai žodžiai

rusėnų kalba
inicialai
didžiosios raidės
raidžių grafika
teismų knygos

Kaip cituoti

Diemantaitė V. (2017) „RUSĖNIŠKOJO GREITRAŠČIO GRAFIKA XVII AMŽIAUS LDK TEISMŲ KNYGOSE: INICIALAI IR DIDŽIOSIOS RAIDĖS“, Lietuvos istorijos studijos, 390, p. 9-23. doi: 10.15388/LIS.2017.39.10760.

Santrauka

Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje pagrindinė rašto kalba buvo rusėnų kalba. Tokia ji išliko iki 1697 m., kai valstybine kalba tapo lenkų kalba. Rusėniškasis greitraštis geriausiai yra išanalizuotas XVI a. Lietuvos Metrikos ir Statutų tyrimų kontekste. Tačiau beveik nėra mokslinių darbų, kurie tirtų indi­vidualius rašto tipus, analizuotų rašto grafikos kaitą, apskritai XVII a. rusėniškasis greitraštis yra mažai tyrinėtas. Todėl šio straipsnio tikslas yra ištirti XVII a. rusėniškajame greitraštyje vartotus inicialus ir di­džiąsias raides. Nors LDK būta įvairių institucijų, šiam tyrimui pasirinktos labiausiai išplėtotos visuose pavietuose veikusios LDK teismų raštinėse surašytos knygos, tačiau dėl knygų prieinamumo buvo pasi­rinktos etnografinės Lietuvos teritorijoje veikusių teismų knygos.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.