URBANIZACIJA 1918–1940 METAIS: MODERNAUS MIESTO ŽENKLAI LIETUVOJE
Straipsniai
Giedrė Polkaitė-Petkevičienė
Norbertas Černiauskas
Publikuota 2017-07-24
https://doi.org/10.15388/LIS.2017.39.10763
PDF

Reikšminiai žodžiai

urbanizacija
vidinė migracija
moderni visuomenė

Kaip cituoti

Polkaitė-Petkevičienė G. ir Černiauskas N. (2017) „URBANIZACIJA 1918–1940 METAIS: MODERNAUS MIESTO ŽENKLAI LIETUVOJE“, Lietuvos istorijos studijos, 390, p. 64-83. doi: 10.15388/LIS.2017.39.10763.

Santrauka

Šiame tyrime urbanizacijos terminas suprantamas ne vien kaip gyventojų koncentracija miestuose, bet ir modernizacijos procesas, plačios socialinės permainos pereinamuoju laikotarpiu iš agrarinės (kaimiškos) į pramoninę (miesto) visuomenę, kurios keitė kasdienį gyvenimą, socialinius ryšius ir tapatumo formas. Darbo tikslas – įvertinti urbanizacijos sąlygotus demografinius ir infrastruktūrinius miestų pokyčius 1918–1940 m. Lietuvoje. Straipsnyje analizuojama Lietuvos miestų gyventojų skaičiaus dinamika ir kokią įtaką tam turėjo vidinės migracijos procesai. Keliamas klausimas, kokie yra modernaus miesto atributai, ar jų galima atrasti nepriklausomos Lietuvos miestuose.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.