KARININKŲ, KAREIVIŲ IR KARO VALDININKŲ DALYVAVIMO STEIGIAMOJO SEIMO RINKIMUOSE PROBLEMA IR JOS SPRENDIMAS 1919–1920 METAIS
Straipsniai
Kęstutis Kilinskas
Publikuota 2018-02-21
https://doi.org/10.15388/LIS.2017.40.11608
PDF

Reikšminiai žodžiai

Steigiamasis Seimas
kariuomenė
balsavimo teisė
agitacija
politinės partijos
Steigiamojo Seimo rinkimai
karininkai
kariai

Kaip cituoti

Kilinskas K. (2018) „KARININKŲ, KAREIVIŲ IR KARO VALDININKŲ DALYVAVIMO STEIGIAMOJO SEIMO RINKIMUOSE PROBLEMA IR JOS SPRENDIMAS 1919–1920 METAIS“, Lietuvos istorijos studijos, 400, p. 23-36. doi: 10.15388/LIS.2017.40.11608.

Santrauka

Straipsnyje analizuojama karininkų, karo valdininkų ir kareivių dalyvavimo Steigiamojo Seimo rinkimuose problema. Atskleidžiamas Lietuvos kariuomenės vadovybės ir svarbiausių politinių partijų – krikščionių demokratų, socialistų liaudininkų demokratų, valstiečių liaudininkų, socialdemokratų bei „Santaros“ – narių požiūris į kariuomenės dalyvavimą Steigiamojo Seimo rinkimuose, išryškinami šių partijų pozicijų skirtumai bei panašumai kariuomenės balsavimo klausimu Seime. Tyrime taip pat atskleidžiamas tikslus karininkų, karo valdininkų ir kareivių, kandidatavusių į Steigiamąjį Seimą ir tapusių jo nariais, skaičius, nagrinėjamas ryšys tarp politinių partijų pozicijų kariuomenės balsavimo rinkimuose į Steigiamąjį Seimą klausimu ir kariškių skaičiaus minėtų partijų kandidatų į Steigiamąjį Seimą sąrašuose. Atskleidžiamas krašto apsaugos ministro, vyriausiojo kariuomenės vado ir karininkijos požiūris į kariuomenės dalyvavimą Steigiamojo Seimo rinkimuose, pristatoma agitacijos kariuomenės gretose problema ir analizuojamas Seimo rinkimų procesas kariuomenėje.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.