Galindai Europos platybėse: archeologija, istorija, lingvistika
Straipsniai
Aleksiejus Luchtanas
Vilniaus universitetas
Olegas Poliakovas
Vilniaus universitetas
Publikuota 2018-10-11
https://doi.org/10.15388/LIS.2018.0.11910
PDF

Reikšminiai žodžiai

galindai, vakarų baltai, germanai, keltai, Didysis tautų kraustymasis, archeologija, istorija, kalbotyra, etnogenezė

Kaip cituoti

Luchtanas A. ir Poliakovas O. (2018) „Galindai Europos platybėse: archeologija, istorija, lingvistika“, Lietuvos istorijos studijos, 410, p. 9-39. doi: 10.15388/LIS.2018.0.11910.

Santrauka

[straipsnis lietuvių kalba; santrauka ir reikšminiai žodžiai anglų kalba]

Straipsnyje analizuojama vienos nedidelės vakarų baltų genties – galindų etninė istorija. Galindų migracijos Rytų ir Vakarų Europoje idėja buvo iškelta kalbininkų (K. Būga, V. Toporovas), istorikų (V. Vilinbachovas, N. Engovatovas). Vienintelis argumentas buvo žodžių, panašių į etnonimą galind-, aptikimas „nuo Atlanto vandenyno iki Pamaskvio miškų“. Nors galindų migracijų pėdsakų nefiksuoja nei istoriniai šaltiniai, nei archeologinė medžiaga, kalbininkų iškelta hipotezė susilaukė visiško pritarimo Lietuvos archeologo E. Jovaišos monografijose, mokykliniame vadovėlyje, mokslo populiarinimo literatūroje. Straipsnio autoriai, kritiškai išanalizavę V. Toporovo galindų migracijos idėją ir jos ištakas, daro išvadą, kad tai liaudies etimologija paremti prasimanymai ir akivaizdi klaida. Tai suklaidino ne vieną mokslininką ir dėl to iki šiol tarsi grandininė reakcija randasi naujų klaidų ir istorinių nesąmonių.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.