Migrantų diskurso formavimas istoriniais pasakojimais Lietuvos naujienų portaluose 2015 metais
Straipsniai
Virginija Popovaitė
Vilniaus universitetas
Publikuota 2018-10-12
https://doi.org/10.15388/LIS.2018.0.11914
PDF

Reikšminiai žodžiai

pabėgėlių krizė, istoriniai pasakojimai, Mes, Kiti, Lietuvos naujienų portalai

Kaip cituoti

Popovaitė V. (2018) „Migrantų diskurso formavimas istoriniais pasakojimais Lietuvos naujienų portaluose 2015 metais“, Lietuvos istorijos studijos, 410, p. 129-146. doi: 10.15388/LIS.2018.0.11914.

Santrauka

[straipsnis lietuvių kalba; santrauka ir reikšminiai žodžiai anglų kalba]

Santrauka. 2015 m. pabėgėlių krizės aptarimas Lietuvos naujienų portaluose rodė, kad trūksta sugyvenimo patirčių su galimais atvykėliais iš Artimųjų Rytų bei Šiaurės Afrikos regiono, į diskusijas įtraukiant ir istorinius pasakojimus, liudijančius lietuvių (Mūsų) ir kitataučių (Kitų) santykius. Tyrimu siekta išsiaiškinti, kaip naudotasi istoriniais naratyvais ar jų siužetais viešosiose nuomonėse siekiant pozicionuoti naują Kitą socialiniame žemėlapyje. Tyrimo lauku pasirinkti septyni interneto naujienų portalai, aktualūs regioniniu bei nacionaliniu lygmenimis. Duomenys rinkti dviem etapais. Pirmuoju išsiaiškinti vyraujantys diskursai, antruoju ieškota viešųjų pasisakymų, paremtų istoriniais pasakojimais. Pagal surinktą medžiagą sudarytos atitinkamos matricos, kuriose matyti Mūsų – Kitų išdėstymas, veiksnumo suteikimas, galimos sąveikos rezultatas, suponuojantis lūkesčius Kito atžvilgiu. Pasakojimų įvairovė nurodo naujo Kito suvokimo daugiasluoksniškumą. Atpažinta, kad buvo remiamasi homogeninės istorijos vizija, užuot ieškojus etniškai įvairių patirčių. Migrantams nebuvo suteiktas istorinis laikas, paliekant jų patirtis ar galimas perspektyvas nepažinias.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.