Lenkijos–Lietuvos Respublikos veiksnys Očakovo krizės (1791) kontekste
Straipsniai
Česlovas Laurinavičius
Lietuvos istorijos institutas
Publikuota 2018-12-28
https://doi.org/10.15388/LIS.2018.42.12387
PDF

Reikšminiai žodžiai

England
Russia
Prussia
diplomacy
Hertzberg’s plan
Gdansk
Torun
mission of M. K. Oginski Anglija
Rusija
Prūsija
diplomatija
Hercbergo planas
Gdanskas
Torunė
M. K. Oginskio misija

Kaip cituoti

Laurinavičius, Česlovas (tran.) (2018) “Lenkijos–Lietuvos Respublikos veiksnys Očakovo krizės (1791) kontekste”, Lietuvos istorijos studijos, 42, pp. 48–65. doi:10.15388/LIS.2018.42.12387.

Santrauka

[straipsnis ir santrauka lietuvių kalba; santrauka anglų kalba]

Straipsnį inspiravo Lenkijos, taip pat Anglijos, Rusijos ir tikriausiai kitų šalių – bet, deja, ne Lietuvos – istoriografijoje gerai žinomas klausimas: kodėl 1791 m. pavasarį Anglijos vadovaujamos koalicijos karas su Rusija neįvyko. Prieinama prie išvados, kad Vilhelmo Pito Jaunesniojo Rytų Europoje projektuota kolektyvinė komercinė valstybių sistema neturėjo galimybių būti realizuota. Kartu dėmesys straipsnyje telkiamas į Lenkijos–Lietuvos valstybės vietą bei vaidmenį tarptautiniame konflikte. Laikomasi nuomonės, kad Varšuvos 1788–1790 m. vykdyta orientacija į Prūsiją buvo žalinga Lenkijos–Lietuvos valstybei. Daroma išvada, kad negalima adekvačiai vertinti valstybės vykdytų reformų – kartu ir 1791 m. gegužės 3 d. priimtos konstitucijos – neatsižvelgiant į tarptautinės politikos kontekstą.

PDF