Sugrįžtant prie organiškosios valstybės: apie katalikiškos sociologijos įtaką katalikiškajam korporatyvizmui
Straipsniai
Vilius Kubekas
Central European University
Publikuota 2018-12-28
https://doi.org/10.15388/LIS.2018.42.12388
PDF

Reikšminiai žodžiai

: katalikiška socialinė teorija
korporatyvizmas
organinė valstybė
Pranas Dielininkaitis
katalikiška sociologija
sociologijos istorija
socialinis klausimas

Kaip cituoti

Kubekas V. (2018) „Sugrįžtant prie organiškosios valstybės: apie katalikiškos sociologijos įtaką katalikiškajam korporatyvizmui“, Lietuvos istorijos studijos, 420, p. 66-77. doi: 10.15388/LIS.2018.42.12388.

Santrauka

[straipsnis ir santrauka lietuvių kalba; santrauka anglų kalba]

Straipsnyje analizuojama katalikų socialinio teoretiko Prano Dielininkaičio tarpukario laikotarpiu plėtota katalikiško korporatyvizmo samprata. Be to, aptariama Lietuvoje tarpukariu tarp katalikų sociologų vyravusi sociologijos samprata ir jos ryšys su katalikiškąja socialine doktrina bei korporatyvizmu. Atkreipiamas dėmesys į Šveicarijoje paplitusio katalikiško korporatyvizmo įtaką Dielininkaičio socialinei teorijai. Svarbus Dielininkaičio plėtotos socialinės teorijos bruožas – bandymas atriboti katalikiškąjį korporatyvizmą nuo politinių implikacijų. Dielininkaičio nuomone, katalikiškas korporatyvizmas turėjo keisti socialinius ir ekonominius santykius, tapti alternatyva kapitalistinėms bei socialistinėms ekonominėms sistemoms.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.