Kelyje į 1949 metų partizanų vadų susitikimą
Straipsniai ir pranešimai
Aistė Petrauskienė
Doktorantė Vilniaus universitetas Istorijos fakultetas Istorijos teorijos ir kultūros istorijos katedra
Vykintas Vaitkevičius
Daktaras Klaipėdos universitetas Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas
Publikuota 2014-01-01
https://doi.org/10.15388/LIS.2014.0.5036
PDF

Reikšminiai žodžiai

-

Kaip cituoti

Petrauskienė, A. and Vaitkevičius, V. (trans.) (2014) “Kelyje į 1949 metų partizanų vadų susitikimą ”, Lietuvos istorijos studijos, 34, pp. 104–130. doi:10.15388/LIS.2014.0.5036.

Santrauka

2012 m. pradėti kompleksiniai Lietuvos partizanų ryšininkų ir rėmėjų Sajų sodybos Balandiškyje ir 1949 m. vasarį vykusio visos Lietuvos partizanų vadų susitikimo (toliau – Susitikimo) tyrimai tęsiasi. Prielaidą, jog Susitikimo dalyviai tuo pačiu metu dirbo keliose vietose – Minaičių Ramovėje ir Balandiškio Vandenyne – patvirtino 1952 m. partizanų spaudoje paskelbtas Juozo Šibailos (1905–1953) straipsnis. Jame istorinių įvykių dalyvis ne tik pakiliai papasakojo apie 1949 m. vasario 16-osios šventę „lietuviškoj ramovėj [Ramove buvo vadinamas Minaičių bunkeris – Aut.]“, bet ir nusakė Susitikimo darbo pobūdį: „Dirbom p a s i s k i r s t ę komisijomis. Bendruose posėdžiuose komisijų darbus sutikslinę, juos tvirtindavome.“

PDF